Mercedes-Benz R/C 107 Club Nederland

 

De NieuwSLetter 2009

 

LAATSTE NIEUWS VAN DE FEHAC

17-11-2009

Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 

In het huidige voorstel voor de wet “Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs) staan onder hoofdstuk 2 bij 2.2 de onderstaande vrijstellingen vermeld:

§ 2.2 Vrijstellingen en ontheffingen

Artikel 2.3

Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden en beperkingen is van de kilometerprijs vrijgesteld het rijden met een:

a. bromfiets;

b. motorrijtuig waarvoor ingevolge artikel 37, eerste lid, onderdeel a, ten tweede tot en met ten vierde of c, van de Wegenverkeerswet 1994, het voorzien zijn van een kenteken voor het gebruik van de weg niet is voorgeschreven;

c. motorrijtuig dat vóór 1 januari 1987 voor het eerst in gebruik genomen is;

d. in het buitenland geregistreerde bestelauto, bus of personenauto waarvan de houder niet in Nederland woont of is gevestigd;

e. motorrijtuig waarvoor door de Dienst Wegverkeer een kenteken als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is opgegeven, of

f. motorfiets.

Conclusie:

Als uw voertuig nu vrijstelling heeft voor de motorrijtuigenbelasting, behoeft u ook in de toekomst geen km-prijs te betalen.

Een en ander houdt in dat klassieke voertuigen met een registratiedatum van vóór 1 januari 1987 vrijgesteld zijn van de Wet kilometerprijs.

Motorfietsen zijn eveneens vrijgesteld van de heffing per kilometer. Ongeacht de registratiedatum.

De datum van 1-1-1987 is al eerder gebruikt in het z.g Cramer (Christen Unie) amendement (nov 2008), waarin werd bepaald, dat per 1-1-2012 de vrijstelling van Motorrijtuigenbelasting wordt “bevroren”. Voertuigen met een (eerste) registratiedatum vóór 1-1-1987 behouden daarmee de vrijstelling voor Motorrijtuigen belasting.

Per 1-1-2012 zou oorspronkelijk de km-heffing in werking treden. Door vertraging van de inwerkingtreding van de km-heffing zou volgens de FEHAC ook de z.g. bevriezingsdatum moeten verschuiven. De FEHAC heeft en zal blijven strijden om deze “bevriezingsdatum” variabel te maken in relatie met de invoering van de km-heffing

Hebt u dus een voertuig, waarvan de eerste registratiedatum op of na 1-1-1987 valt, dan zal op uw voertuig (behalve een motorfiets) de km-heffing van toepassing zijn. En zal u vanaf 1-1-2012 ook Motorrijtuigenbelasting moeten (blijven) betalen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Willeke Wallet,

secretariaat FEHAC.

 

AFSLUITING  TOERSEIZOEN  2009 DOOR NOORD-BRABANT

19-10-2009

De koeien staan in het Noord-Hollandse nog in de mist, maar de lucht is al blauw en het ziet er naar uit dat het een mooie dag gaat worden.

Half 9 hebben we afgesproken om de rit naar het zuiden te starten. Eerst nog even de gastank vol en dan kunnen we. We rijden lekker door. Kappen nog even dicht gelaten, want het is ondanks de zon nog wel fris. Bij Utrecht, op de A2, staan we even stil. Een geval van pech onderweg. Met als gevolg één afgesloten rijbaan en dan weet je het wel. File!  Na Vianen de A27 op richting Breda. Die is, i.v.m. de afsluiting van de A2 tussen Deil en Den Bosch, uitermate druk. En dat levert wederom een aantal keren stilstand op. Al met al hebben we het, met nogmaals een tankstop, binnen de 2 uur kunnen houden.

In Terheijden (Bij Drimmelen) zitten Han Emmen en Jack Dekker weer klaar om ons te voorzien van de routebeschrijving en de consumptiebonnen, die we op onze eindbestemming kunnen inleveren. Nico van Oorschot en Annetta Bratschi, van de Firma BizzBuzzinezz, ontvangen ons met koffie/thee en frisdranken met daarbij een Brabants worstenbroodje. Dat gaat er wel in na een ritje. Bedankt voor jullie goede zorgen. In de showroom is nog meer lekkers te bewonderen. Ik zie menig clublid likkebaardend rondlopen. De dames hebben zich intussen op de meegebrachte stoeltjes buiten in het zonnetje geïnstalleerd. Een flink aantal heeft aan de oproep om een hoedje op te zetten, gehoor gegeven. Het ziet er reuze gezellig uit. Er is weer een grote opkomst met veel “nieuwe” gezichten. Allemaal met dezelfde hobby. Het wordt daardoor altijd moeilijk om met de rit te starten. Er is steeds weer zoveel aan elkaar te vertellen over de 107. De heren raken nooit uitgepraat. De dames trouwens ook niet hoor.  Maar dat gaat natuurlijk echt ergens over. Na  een beetje aansporing gaan we dan eindelijk, in kleine groepjes, kaploos, op pad.

Het lijkt wel lente. Blauwe lucht, zon en niet te koud. De koolzaadvelden staan in bloei, maar we zien ook een heuse wijngaard. En even krijgen we het gevoel op weg te zijn naar het verkeerde “DOEL” Ditmaal is het echter onze eigen Amercentrale bij Geertruidenberg. Ook die is prominent, in het mooie landschap, aanwezig.  Niet te missen net als bij dat andere Doel. (Zie onder de drukknop Activiteiten op onze Home pagina, de foto’s van de Havenrondrit Antwerpen 18 mei 2008)

Onderweg wordt gestopt om iets te eten. In ons geval is dat in Drimmelen. Het is toch iets te fris voor het terras en we besluiten binnen te gaan zitten. De Snert en broodjes gaan er goed in. Het uitzicht op de Bieschbosch schitterend. Verder gaat de reis. Op de markt in Geertruidenberg ontmoeten we meer leden van de club. We maken gezamenlijk een rondje door het stadje. Mooie oude huizen. De markt wordt aan weerszijde afgesloten met zicht op een toren. Aan de ene kant die van een kerk en aan de andere kant die van de Amercentrale. Ik weet wel welke ik mooier vind. We rijden verder richting ons eindpunt. Rond 17.00 is weer iedereen bij Gasterij “de Seterse Hoeve” in Oosterhout aanwezig.

Om bij het begin van een rit alvast een richttijd aan te geven voor de ev. aankomst, werkt uitstekend. Iedereen ziet elkaar op deze manier weer en kletst nog even gezellig na.

Mijnheer de Voorzitter (U mag ook gewoon Martin zeggen) bedankt de leden, die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de club. Ritten, foto’s, site, techniek, etc.

We laten ons het diner smaken en rijden hierna weer voldaan terug naar het hoge Noorden. Ditmaal zonder oponthoud. We kunnen wederom terugzien op een geslaagde rit.

Bedankt Han voor het uitzetten. Tot de volgende (2010) rit. Of een  Nieuwjaarsreceptie ergens in het land. We zullen zeker weer van de partij zijn.

Groet, Margreet Sondag.

 

KERSTMAGAZINE MBCC 2009

15-10-2009

De MBAC (Mercedes Benz Automobiel Clubs), waartoe onze club ook behoort, is van plan om rond de Kerst weer een nieuw magazine vol prachtige foto’s en verhalen naar al haar leden op te sturen.

Om dat mogelijk te maken is o.a. ook onze club gevraagd kopij aan te leveren.

Het bestuur wil daar graag aan meewerken want er zijn tal van leden die ons vaak benaderd hebben met de vraag of de RC 107 club een clubblad heeft.

Deze kans willen we dus niet laten liggen.

Vandaar dat dinsdag 13 oktober jl.  de (voorlopige) redactie bestaande uit Ghita Kolker, Betty Dekker, Ger Sondag en ondergetekende om de tafel heeft gezeten en samen hebben ze  een behoorlijk aantal ideeën uitgebroed. We hebben echter wel een klein beetje medewerking van u nodig.

Dus pak de telefoon en bel 06-51068725 als U

-          een leuke anekdote heeft over (de aanschaf van) uw auto

-          een of meer tips heeft over het “ winterklaar maken” van uw auto

-          een mooie foto heeft van uw kleinkind samen met uw 107 (motto: auto en opa)

-          uw auto wil verkopen en een gratis advertentie ( met foto) wil plaatsen.

Voor de goede orde: u hoeft dus geen stukken te schrijven (maar het mag wel).

U kunt reageren tot uiterlijk zaterdag 24 oktober.

Met vriendelijke groet,

M.H. Vroegh, voorzitter RC 107 club.

 

OVERNACHTING VOOR DE SLOTRIT BRABANT

10-10-2009

Geachte leden,
 
U heeft zich weer in grote getale gemeld voor de slotroute die zich afspeelt in het mooie Brabant. Voor degene die van verre moeten komen is er gelegenheid om te overnachten in Hotel De Korenbeurs te Made. Dit plaatsje ligt redelijk centraal t.o.v. de vertrek en aankomst plaats. Er zijn op dit moment nog 40 kamers beschikbaar. Voor de SL club zijn er speciale afspraken gemaakt en indien u hiervan gebruik maakt kunt u aangeven dat u deelneemt aan de tourrit van de SL-club.
 
Om teleurstelling te voorkomen lijkt het ons verstandig om voor aanstaande woensdag u op te geven bij het hotel via internet of telefonisch. www.korenbeurs.nl   Telefoon 0162-682150  Contact personen : Collinda Gijzen en Marja v.d. Made
Er zijn 2 persoonskamers  beschikbaar tegen een tarief van € 119,== genaamd weekend arrangement en 1-persoonskamer tegen een tarief van € 65,-
Helaas is het niet mogelijk om zaterdag 17 oktober gebruik te maken van het restaurant aangezien deze is volgeboekt.

Voor het weekend van 17 en 18 oktober worden de weersvoorspelingen positief aangegeven dus gaan wij weer voor een prachtige dag.

Met vriendelijke groet, Jack Dekker

 

GEZOCHT!!!!!

28-09-2009

Onlangs heeft u het tijdschrift van de MBAC ontvangen. Hopelijk heeft u met genoegen de bijdrage van onze 107 club gelezen.

Inmiddels is de redactie van het magazine weer bij elkaar geweest om een begin te maken met het Kerstnummer.

Van alle kanten krijgt de club lof toegezwaaid over de website, de sleutelmiddagen en de ritten. We moeten echter oppassen dat het aantal schouders, dat het vele werk verricht, niet te gering in aantal wordt.

Met andere woorden: langs deze onsympathieke weg zoeken we nog 1 lid, het liefst dichtbij of in de regio Noord-Holland, dat onze redactie wil versterken.

Er is al een aantal bruikbare ideeën en we denken maximaal 3 avonden nodig te hebben om de kopij eind november aan te kunnen leveren.

Wie wil het in ieder geval eens een keer proberen. Een telefoontje naar ondergetekende (0651068725) is voldoende.

Alvast bedankt voor de medewerking. Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Martin Vroegh

 

SALLANDROUTE

(In Twente en Duitsland!!!?)

 15-09-2009

Het is zaterdag 12 september. We gaan weer op pad voor een nieuwe rit met de SL/Club. 

We maken er ditmaal een kleine vakantie van. Morgen start de rit in de Lutte. We slapen de komende twee nachten in het hotel met de grote Vogel in Hengelo. Vol enthousiasme rijdt Ger de auto uit de garage. d.w.z. ik duw, hij stuurt. Van soepel starten komt het niet. Zeker een lekstroompje met als resultaat een lege accu. Na het weekeinde maar weer eens kijken. Met mijn auto als donor krijgen we de SL weer aan de praat. De kap kan naar beneden en via de Markerwaarddijk, Lelystad en Harderwijk gaat de reis naar TWENTE. We rijden langs de hei (Houtdorper- en Garderenseveld). Bij De Beek stoppen we voor een broodje. Een aanrader. Ze hanteren hier vooroorlogse prijzen. Totale schade voor 4 koffie en 2 broodjes  7,70 euro. We zitten lekker in het zonnetje op het terras met zicht op de kerk en de kinderboerderij.We gaan weer op pad. Starten, lopen. We besluiten een familiebezoekje in Zutphen af te leggen. Daar is de koffie overigens nog goedkoper n.l. gratis. En weer start de auto daarna perfect. Aan het eind van de middag zijn we met 7 clubleden met/zonder aanhang present in Hengelo. We gaan gezamenlijk aan tafel en kunnen ook na een rondje eetzaal, door Martin, 2 stellen helaas niet vinden. Na het diner zijn ze wel van de partij en wordt er nog nagetafeld in de bar van het hotel. Zondagmorgen lukt het wel met zijn allen te ontbijten. Door het personeel wordt subtiel gecontroleerd of we geen insluipers zijn, die een gratis ontbijtje proberen te scoren. Dat schijnt bij deze hotelketen in het verleden nog wel eens te zijn gebeurd. Auto op de parkeerplaats met de meute langs het buffet en weer instappen. We gaan vertrekken naar de Lutte, ± 17 km rijden. Zo gepiept. Denken we. Maarrr... de accu is ondanks onze rit van de vorige dag weer leeg. Frans Vlaar wordt onze donor. D.w.z. zijn accu. De auto loopt in een mum weer als een trein. Maar wanneer we een paar kilometer verderop stoppen om te tanken vertikt hij het weer. Bij ons startpunt in “de Tankenberg” in de Lutte, wordt de boel doorgemeten. Conclusie: “Helaas de accu is overleden.” En, ja het is zondag, dus nee, niet aan een nieuwe te komen. Frans en Alice blijven de hele dag in de buurt en er wordt zo min mogelijk gestopt. Eerst maar even naar binnen voor koffie met een grote plak Krentenwegge. Martin heet iedereen welkom (rond de 30 deelnemende auto’s) en Han doet de gebruikelijke mededelingen van huishoudelijke aard. We vertrekken weer in kleine groepjes o.a. om te vermijden dat we met zo’n colonne van 30 auto’s  het andere verkeer ophouden en irriteren.  Jammer genoeg gebeurt dat een enkele keer wel, maar vinden we daar ook wel weer een oplossing voor. We rijden van de Lutte naar Bad Bentheim (Dtsl.) waar velen de Burcht bezoeken. We keren weer terug in Nederland. De natuur in Twente is prachtig. Vooral nu de herfsttinten zich weer voorzichtig melden. Bij de molen nabij Sieringhoek stoppen we even met draaiende motor. We maken wat foto’s. Leuk voor de fotowedstrijd. Ik ben benieuwd hoeveel exemplaren SL + Molen er binnen komen. We passeren de villa’s van de voormalige textielbaronnen o.a. de Fam.van Heek. Ze stralen voornaamheid en klasse uit. Mooi dat ze nog steeds bewoond worden. Bij Boekelo passeren we een groep Klootschieters. En de Grolsch fabriek natuurlijk. Bij Buurse rijden we stapvoets langs een aantal koetsen. Deelnemers aan de Dag van het Paard. Georganiseerd door PVC Buurse en de Koets’n Keerls. Dit evenement is alleen voor recreatie ruiters. Het is er zeer druk. We hopen dat we ze niet op backfire trakteren met als resultaat paard in de boom.Nog een paar kilometer en we rijden Altstätte (Dstl.) binnen. Verrassing! Bij de Haarmühle  wordt de 9e Harmonikatag gehouden. Het podium is bezet met een goede mix van Duitse en Nederlandse harmonicaspelers. Je moet er van houden. Er staan al wat SL’s  geparkeerd op de overvolle parkeerplaats zodat we niet het gevoel krijgen op het verkeerde feestje te zijn beland. Na enig zoeken vinden we binnen een paar clubleden, die ons kunnen melden waar we de rest van de leden kunnen vinden. De Haarmühle is een 350 jaar oude watermolen aan de rivier de Ahauser Aa. Het terras, met verwarming, is zeer groot en hierdoor zitten we gelukkig, wat mij betreft, buiten het bereik van de harmonicageluiden. Wie wil kan om de hoek bij het podium gaan genieten. Er staan ook kraampjes met allerhande zaken betreffende de accordeon. We krijgen een drankje van de club en daarna gaat het weer richting Hengelo. Helaas voor ons die dag geen open kap, aangezien we telkens op een buitje worden getrakteerd. Maar anderen hebben dat geluk wel. Maandagmorgen is het weer vroeg dag. Ger haalt samen met Jack een accu. En repareert nog een benzine slangetje. We rijden toeristisch terug naar Westfriesland. Zonder hulp van onze donor. Bedankt nog Frans.  Misschien kan er bij een volgende rit voor vertrek  een richttijd voor de aankomst gegeven worden. Dit voorkomt dat snelle rijders het wachten op de rest van de deelnemers opgeven en vroegtijdig naar huis vertrekken. Dat is jammer. Harold Tuil bedankt voor het uitzetten van de rit. Het was weer een zeer geslaagde dag.

Margreet Sondag

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 04-09-2009

Lidmaatschap en clubpas:

Een zeer eenvoudige procedure maakt het mogelijk snel lid te worden van onze club.

Een geïnteresseerde kandidaat vult namelijk via de website zijn/haar gegevens in, krijgt direct een lidmaatschapsnummer en na overmaking van de clubbijdrage kan het nieuwe lid aan alle activiteiten meedoen en profiteren van diverse aanbiedingen. 

Tot zover is er dus niets aan de hand inzake de aanmelding en verwerking van het lidmaatschap van de R/C 107 club. Inmiddels staan begin september 2009 261 leden ingeschreven.

Enige tijd geleden sloot de club zich aan bij de overkoepelende M.B.A.C. en kreeg de club het predikaat “officiële Mercedes club”. 

Elk lid zou elk kwartaal het “Classic-magazine” ontvangen plus een pasje met bijbehorende faciliteiten. Om die reden heeft het bestuur ons ledenbestand ingevoerd  in een  ledenmodule, die in Duitsland beheerd wordt en gevuld is met duizenden leden, verspreid over de hele wereld. Eindelijk hebben nu de leden tot en met nummer 393 hun kaartje, dat zelfs in 2010 geldig is, ontvangen. Het feit dat sommigen nog steeds niet hun Classic magazine ontvangen is inmiddels bekend en dat probleem zal door de MBAC uitgezocht worden.

Het voert te ver om “en detail”  uit te leggen waarom de nieuwe leden vanaf nummer 393 nog steeds geen pasje hebben. Groot struikelblok is/was dat elk nieuw lid naast een lidnummer van onze 107 club ook een ander nummer van de Duitsers zou krijgen. Dat vonden we te verwarrend.

 Gelukkig hebben we nu in samenwerking met de M.B.A.C. een oplossing gevonden voor dat probleem. Binnen 2 weken worden alle nieuwe leden die betaald hebben(!) handmatig ingevoerd en krijgen de desbetreffenden een mailtje als bevestiging van een geslaagde invoering in het Duitse bestand. Het pasje moet dan binnen afzienbare tijd in de brievenbus rollen.

Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor deze vertraging waarop zij weinig invloed kon uitoefenen.

Met vriendelijke groet, M. H. Vroegh, voorzitter

 

KONINGINNENRIT MBAC

29-08-2009

Wat zal de dag ons vandaag weer gaan brengen. Het is nog vroeg en de weersvoorspellingen  wisselen.   We besluiten om de kap maar dicht te laten. Het is fris en er staat een behoorlijk windje. Om kwart voor 9 bij de grote M langs de A7 hebben we afgesproken met de rest van de Westfriese Gang, zoals we later op de dag genoemd worden. Drie SL’s, 2 kappen dicht en 1 open. (Want dan kan ik wel met de gewone auto komen). Het zonnetje schijnt, dat is waar. Toch wel een beetje jaloers vertrekken we richting Stern Auto in Nieuwegein. Bij Amsterdam zien we een prachtige donkere wolk met daarin een regenboog en terwijl we de A2 opdraaien heeft deze prachtige wolk ons ingehaald met een enorme plensbui als resultaat. Ineens zijn we niet meer jaloers. Gek hè. Het open kappie geeft gas en haalt ons in. Geen parkeergelegenheid te bespeuren, dan maar gas blijven geven. Dan waait de meeste nattigheid wel over. Of zien we toch goudvissen achter de autoraampjes zwemmen? Een kilometer of twee verder is het leed weer geleden en straalt de zon  in een strak blauwe lucht.

Bij de dealer is de ontvangst prima geregeld. Koffie en thee in overvloed en de 6 kilo ingekochte slagroomsoesjes gaan er bij de deelnemers in als zoete koek. De dames vermaken zichzelf in de Legohoek en de heren bewonderen al het speelgoed in de showroom. Na de verwelkomt te zijn door Robert Scheerboom en het inleveren van het puzzeltje ontvangen we het schitterende routeboek. We wachten nog even op de laatste verloren schapen van onze SL-Club en dan vertrekken we. Allemaal kap open natuurlijk.

De route leidt ons via Groenekan, Maartensdijk en Lage Vuursche voor Paleis Soestdijk langs. Hier wordt door verscheidene deelnemers gestopt om het Paleis eens in “levende lijve” te aanschouwen. De buitenkant dan, wil je het paleis van binnen bewonderen dan kan dat alleen via het internet gereserveerd worden. Wel de moeite waard. Verder gaat het langs de Eem, Bunschoten en Putten naar de Veluwe. We krijgen zin in koffie, maar waar is dat terras in de zon met voldoende parkeerruimte en een aangenaam uitzicht. Vlak voor Garderen ontdekken we de Hertshoorn. Zo op het oog voldoet het aan de gestelde criteria. We stoppen en op het moment dat we uitstappen meent Pluvius zich ook weer te moeten melden. De dames redden het nog om droog binnen te komen. De heren kunnen nog net de kap dichtdoen en wachten in de auto op het einde van de bui. Het terras kunnen we wel vergeten. Jammer. Binnen gaan we aan de koffie, soep, uitsmijter of tosti.  Wanneer we weer vertrekken laten we de kap nog maar even op zijn plaats. Eerst maar drogen. Verder gaat het via Speuld, Staverden, Elspeet en Vierhouten. De natuur is prachtig. We stoppen op de bloeiende hei en gooien de boel weer open. Zo arriveren we, langs de dorpen Gortel, Niersen en Wenum, in Apeldoorn bij Paleis Het Loo. Robert Scheerboom ontvangt ons bij de speciaal voor ritdeelnemers gereserveerde parkeerplaats. Ook voor entreekaarten is door de organisatie gezorgd. We gaan Paleis Het Loo bekijken. De thema tentoonstelling over Koningin Juliana is leuk en ook een bezoek aan de, achter het Paleis gelegen, tuin is weer fantastisch. Het paleis zelf wordt ook bezocht. Op een bankje in de zon wachten we op iedereen en gezamenlijk lopen we naar Hotel-restaurant “De Keizerskroon”. Helaas zijn we net te laat om het overhandigen van de bokaal aan de prijswinnaar mee te maken. Maar het aangeboden drankje gaat er prima in. 

Hierna gaat iedereen weer zijns weegs en kunnen we terugkijken naar een geslaagde dag. Wat is ons land toch mooi.

Tot de Sallandroute in Overijssel, de 13de september, dan maar?

Margreet Sondag.

Klik hier voor de  foto reportage.

 

LAATSTE SLEUTELDAG VAN 2009 WEER ZONNIG VERLOPEN!!

11-08-2009

Ik was zelf vrijdagavond laat thuisgekomen van een korte vakantie met de SL naar Zuid-Engeland. Dit kan ik iedereen aanraden, want het is een prachtig land om te toeren met de Benz, maar voor het weer hadden we beter in Nederland kunnen blijven, want we hebben niet veel open gereden.

Daardoor was ik later op de sleuteldag en was iedereen al druk in de weer. Peter ’t Lam van www.lamkoeltechniek.nl was al bezig om airco’s te controleren en waar mogelijk weer aan de praat te krijgen. Er zijn systemen afgeperst, gevuld met stikstof om te controleren op lekkages en als alles dicht was, weer werden afgevuld met de juiste vloeistof. Veel leden konden met een herstelde airco naar huis en anderen weten nu in ieder geval wat eraan scheelt en kunnen op het bedrijf van Aart ’t Lam langskomen, want bijvoorbeeld een lekkage in het systeem is niet op zo’n dag op te lossen.

Theo Bouwman van www.autotapijt.nl heeft een leuke gezellige dag gehad en ook weer goede zaken gedaan. Er rijden steeds meer mensen rond met een windscherm, want vooral op de snelweg is dat toch wel erg prettig rijden. Maar ook als je bekleding of onderdelen van je interieurbekleding aan vervanging toe is, ben je bij Theo aan het juiste adres.

Paul en Thea hadden flink uitgepakt met de lunch en we konden genieten van twee heerlijke soepen met stokbrood en kruidenboter. De eigenaar van de boerderij Peter Thijssen  heeft de soepen verzorgd en Thea de broodjes kaas en ham. We kwamen niets tekort.

Tjeerd Sanders van de MBAC kwam ook langs om onze sleuteldag eens mee te maken en hij zag een grote opkomst van ongeveer 25 auto’s en veel leden, die elkaar allemaal hielpen met van alles en nog wat.  Paul Wouters heeft veel mensen kunnen helpen die vragen hadden over hun auto, maar het blijkt  dat er op zo’n dag genoeg leden rondlopen die ook veel kennis van zaken hebben, zodat zij  weer de andere leden kunnen helpen.

Anton Horstman bijvoorbeeld heeft nu een andere toerenteller en het is interessant om te zien hoeveel mensen er staan mee te kijken bij zo’n “operatie”.  Rene Zijtregtop had zelfs een vragenlijstje meegenomen en volgens mij  zijn deze dag al die vragen beantwoord. Er waren ook weer veel nieuwe leden en het aantal SLC’s blijft maar groeien.

Het blijft een hele mooie locatie voor een sleuteldag en ik ben blij dat we bij Paul, Thea en Peter gebruik mogen maken van alle mogelijkheden.

Tot volgend jaar!

Vincent Breur.

Klik hier voor de  foto reportage.

 

HERINNERING FOTOWEDSTRIJD MERCEDES-BENZ 107 SL-CLUB

30-07-2009

Er zijn al diverse inzendingen voor de fotowedstrijd ingestuurd, maar het zijn er helaas nog veel te weinig. Het zou jammer zijn als er door te weinig inzendingen geen verjaardagskalender gemaakt kan worden aan het einde van het jaar.

Ik roep ieder lid nogmaals op om een mooie, aparte, kunstige, gezellige of unieke foto in te sturen met als onderwerp de Mercedes-Benz 107 type. Ik hoop dat die leden die met de SL (C ) op vakantie gaan de mooie achtergronden en locaties onderweg zullen gebruiken voor de foto van hun SL (C ).

Het idee van onze club is van leden voor leden, want uiteindelijk zal een jury bestaande uit Lammy Pastoor, Alice Vlaar en Marja Vroegh de 13 mooiste en leukste foto’s eruit halen om een fraaie verjaardagskalender van te maken. Dit krijgt ieder lid cadeau dus stuur die foto’s in om de kalender zo mooi mogelijk te maken.

De foto’s kunnen worden ingezonden naar fotowedstrijd2009@mbrc107club.nl

Iedereen een fijne vakantie en ik reken op vele inzendingen.

Vincent Breur

 

SLEUTELDAG 25 JULI GOED BEZOCHT!!

28 JULI 2009

Deze sleuteldag stond ook in het teken van de taxatie, want het is onze eerste taxatiedag van de club. Er stonden 10 taxaties gepland en deze zijn uitgevoerd door beëdigd taxateur Jack van der Hoek. Tussen de taxaties door heeft Jack ook allerlei adviezen en technische ondersteuning aan onze leden gegeven.

We hebben weer geluk gehad met het weer en tot nu toe zijn alle sleuteldagen met een heerlijk zonnetje verlopen. Er komen ook steeds meer dames naar de sleuteldagen, zoals je ook op de foto’s bij activiteiten kan zien.  We mochten ook meerdere nieuwe leden verwelkomen zoals Rene Hack, Rens van Doorn en Rick de Koning, waarvan sommige meteen voordeel hadden van de voordelige taxatie. Ook leden zoals Chris Weerman (lidnummer 28!), die al bijna vanaf het begin van het bestaan van de club lid zijn, waren van de partij voor een taxatie. Theo en Aartje uit Vaassen zaten dit weekend in een hotel in de buurt en kwamen even een bakkie doen en de voorraad goed gesorteerde onderdelen van Hans eens bekijken.

Ron uit Amsterdam, Lisa uit Rotterdam, Carel uit Wijngaarden en Bilal uit Amstelveen kwamen onaangekondigd even een kijkje nemen, waarbij ik moet vermelden dat Bilal en Esther regelmatig een bezoekje brengen aan Hans in Zuid-Beijerland.

Theo Bouwman van www.autotapijten.nl deed ook goede zaken en had het prima naar zijn zin. Theo zal op de sleuteldag van 8 augustus ook weer aanwezig zijn met zijn kleurstalen, windschermen, chromen kentekenplaathouders etc.

Mijn eigen wagen heb ik onder handen genomen met fluidfilm (zie www.fluidfilm.nl ) en heb de meeste holle ruimtes volgespoten met deze spray op basis van lanoline (wolvet) Dit blijft heel lang werkzaam en verdrijft vocht en vult kieren en gaten op, zodat de auto beschermd is tegen de weersinvloeden van buitenaf. We gaan eens informeren of we dit kunnen inkopen met clubvoordeel, zodat iedereen er voordelig gebruik van kan maken.  Er kan een slang bijgeleverd worden van 60cm lang, waarmee je de binnenkant van de balken goed kan bereiken.  Ook Jack van der Hoek is erg te spreken over dit product.

Verder heeft Ger Sondag weer vele leden geholpen met zijn technische kennis en adviezen. Er zijn ook weer meerdere klokjes gerepareerd dus na vandaag zijn er weer mensen bij de club bij de tijd. 

De lunch bestond uit een aantal broodjes kaas, ham en kroket en werd verzorgd door de club en de koffie en het drinken werd verzorgd door Hans.

Ik wil iedereen bedanken voor deze perfecte gezellige dag en ik hoop de niet-leden als Cor van Vlaanderen en het jongere stel van de blauwe SLC volgende keer als lid te verwelkomen bij een ander evenement van de club.

Vincent Breur

Klik hier voor het activiteiten album.

 

TOURRIT  18 JULI 2009 IN DE ALBLASSERWAARD

18-07-2009

Deze keer lukt het dus niet. Met stortregen vertrekken uit Noord-Holland, bij het vertrekpunt even lekker een bakkie doen en daarna  gewoon met de kap open aan de rit beginnen, zoals we dat in het verleden meestal gewend zijn. Jammer maar helaas.                                                                                             Gelukkig zijn er ondanks dat genoeg deelnemers om er een gezellig dagje van te maken.                       Om 11.00 uur worden we ontvangen in het Streekcentrum “Het Liesvelt” te Groot-Ammers met koffie en appeltaart. Het weer nodigt niet direct uit om het ooievaarsdorp te gaan bekijken. Behalve 1 opgezet exemplaar en wat pluche in een vitrine heb ik persoonlijk geen  ooievaar gezien. Reden om later nog eens terug te gaan.                                                                                                                              Nadat iedereen zich heeft gemeld en aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan wordt het tijd voor het welkomstwoord van onze voorzitter. Niet alleen de bikkels van onze 107 club, die dit weer trotseren, worden begroet, maar ook onze gasten van de Mercedes S-klasse club en de Heer Scheerboom, voorzitter van de MBAC .                                                                                                                                 We gaan in groepjes op pad. Vanaf de parkeerplaats l.a. etc.etc. regen,regen,regen.                               Via de dijk langs de Lek (wat schitterende rit is) rijden we naar de eerste bezienswaardigheid. DE MOLENS VAN KINDERDIJK. De regen gutst nog gestaag en dit nodigt niet direct uit om de auto te parkeren en het lange pad langs te molens te bewandelen. Het is niet ons eerste bezoek dus wij besluiten het voor gezien te houden en rijden weer terug richting Nieuw-Lekkerland.                                                                       Op naar de volgende stop. In Wijngaarden worden we verwacht door ons clublid, Carel de Knegt en zijn 4 gratiën, voor koffie/thee/frisdrank en koek. Gelukkig kunnen de meeste oldtimer liefhebbers hun schat parkeren in het tuintje van zijn huis, zodat er maar weinigen op de openbare weg hoeven te staan. Intussen kunnen zijn oldtimers bezichtigd worden en vermaken de dames zich op “het gezellige terras” in dezelfde schuur.                                                                                                                                            Na deze aangename onderbreking rijden we verder. We komen namen tegen als Molenaarsgraaf, Abbekesdoel, Vuilendam of Brandwijk. Altijd handig om te weten waar die liggen voor de eerstvolgende televisie quiz.                                                                                                                                    In Giessenburg, ons eindpunt, kunnen we de ontvangen consumptie bon inleveren bij restaurant Lekker eten & Drinken in  De Graanschuur, en  nagenieten van een mooie rit. Wij gaan hem  eens opnieuw rijden mèt zon, want dan zal het nog meer genieten zijn. Ons land is heel mooi.                                       In en om de Graanschuur is nog van alles te zien. Alle soorten winkeltjes met tuttemerul , zou Jan des Bouvries zeggen. Er lopen steeds meer dames met tasjes rond.                                                          Naast de Graanschuur heeft Arie de Boer een UITDRAGERIJ. Die naam dekt geheel de lading. Antieke bouwmaterialen, deuren, deuren, deuren. Je zal maar een speciale deur nodig hebben. Hoe zoek je hem. Ze zijn netjes genummerd dat wel, maar staan allemaal tegen elkaar aan.Twee verdiepingen vol. Zou Arie precies weten waar die ene deur staat. Op verdieping 3 een “museum”. Kinderwagens, speelgoed, radio’s noem maar op. En dat allemaal aan de Doetseweg in Giessenburg.                                                       Om 5 uur sluit de Graanschuur en stappen we op. Buiten schijnt inmiddels de zon.  Ja dan moet de kap toch open. Al is het maar voor even. Daar hebben we hem (mede) voor.

Bernhard  v.d. Stoep bedankt voor het uitzetten van deze mooie rit. Jammer dat de weer goden ons deze keer niet goed gezind zijn geweest. Volgende keer beter.

Margreet Sondag.

Klik hier voor het Activiteiten Album.

 

CLUB-TAXATIEDAG OP SLEUTELDAG ZUID-BEIJERLAND 25 JULI

28-06-2009

Op 25 juli zal er een Club-taxatiedag plaatsvinden in Zuid-Beijerland tijdens de Sleuteldag die dan ook gepland staat. Erkend en beëdigd taxateur Jack van der Hoek zal aanwezig zijn om auto’s van onze leden te taxeren tegen een zeer speciaal tarief.

De prijs voor een FEHAC goedgekeurd rapport zal slechts € 75,- bedragen. Indien er voldoende tijd is, zal Jack naast het taxeren, ook onze leden van dienst zijn met sleuteladviezen en biedt hij de mogelijkheid aan leden om hun auto met een endoscoop te inspecteren (in holle ruimtes en balken kijken).

Voor meer informatie over taxateur Jack van der Hoek, zie onze clubsite http://www.mbrc107club.nl/ en klik op de knop “Club Voordeel “.

Voorwaarde voor deze lage taxatieprijs is wel dat er deze dag minimaal 5 auto’s getaxeerd kunnen worden. Reageer svp  met een mail naar 280sl@telfort.nl als u wilt komen voor een taxatie. Het aantal mogelijke taxaties op een dag is beperkt dus reageer snel!

Theo Bouwman van www.autotapijt.nl  is deze dag ook aanwezig met kleurstalen van de interieurbekleding, chromen sierlijsten voor de kentekenplaat en nog veel meer.

De Sleuteldag zelf is inmiddels bij iedereen nu wel bekend. Je hoeft niet te sleutelen, want voor een gezellig praatje of juist meekijken bij anderen ben je van harte welkom.

Geef je aub  wel officieel op via de agenda op de website, zodat we weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Stuur daarnaast een aparte mail naar 280SL@telfort.nl met je naam, lidnummer en kenteken(s) van de te taxeren auto(‘s).

Tot 25 juli.

Vincent Breur en Hans Lagerweij

 

DE KENNEMERLAND ROUTE

18-06-2009

De inschrijving voor de Kennemerland route sluit aanstaande maandag. Er zijn veel inschrijvingen maar voor diegene die nog niet beslist hebben nog even een laatste reminder.

Zondag 28 juni zullen we starten bij Bossen en de Bakker, specialist in Mercedes-Benz (www.bxb.nl). Hier zullen we ontvangen worden met koffie en iets extra’s. We zullen de rit in kleine groepjes gaan rijden door mooie gebieden richting Overveen. Hier heb ik een prachtige locatie gereserveerd waar we gaan lunchen. Maandag 22 juni moet ik doorgeven hoeveel mensen (en auto’s) er komen, daarom is inschrijven na die datum niet meer mogelijk. Wat we na de lunch gaan doen verklap ik niet maar neem je wandelschoenen mee! Maak je niet ongerust over de auto, die staat op een speciaal gereserveerd stuk van het parkeerterrein bij www.brasseriezilt.nl.

De kosten zijn: 1 auto met 1 persoon is € 25,50, 1 auto met 2 personen is € 41,--                                                 Dit bedrag graag z.s.m. doch uiterlijk dinsdag 23 juni overmaken op 4367689 t.n.v. Mercedes-Benz mbrc107club Nederland te Pernis.
De dag zullen we afsluiten met een borreltje en een klein hapje, uiteraard gesponsord door de clubkas.

Met vriendelijke groet, Petar Stojanovic

 

SPONSORING  VAN ONZE CLUB DOOR TOP CABRIO EN JACK VAN DER HOEK

18-06-2009

In de afgelopen tijd zijn er met twee sponsors nieuwe afspraken gemaakt. Met autobeklederij Top Cabrio is de al langer bestaande sponsoring verder uitgebreid. Naast korting op nieuwe softtops kunnen onze leden nu ook rekenen op korting op windschermen, kinderzitjes voor de SL, en korting op bekledingswerk aan de MB 107.

Met taxateur Jack van der Hoek is afgesproken dat hij regelmatig op Sleuteldagen aanwezig zal zijn om onze leden aanwijzingen te geven bij hun sleutelwerkzaamheden. Ook gaan we minimaal een keer  per jaar een clubtaxatiedag organiseren, waar Jack van der Hoek tegen flink gereduceerd tarief uw klassieker(s) kan taxeren.

Zie voor meer informatie over Jack van der Hoek en Top Cabrio de sponsorpagina’s (knop Club voordeel)

Hans Lagerweij

 

SLEUTELDAG, GRAVE 13 JUNI 2009

14-06-2009

Het is de eerste keer dat we een sleuteldag hebben gehouden bij Paul Wouters in Grave en met een opkomst van 15 auto’s was het een geslaagde leuke dag.

Het was prachtig weer en de accommodatie was geweldig. We konden gebruik maken van 2 bruggen en er was genoeg ruimte om de wagens te parkeren. Het ligt in een rustige landelijke omgeving met als buurman een melkveebedrijf en de route ernaartoe met open kap en een lekker zonnetje op je bol is al een heel goed begin van de dag.

Er waren een paar oude bekenden en door de nieuwe locatie ook een aantal nieuwe gezichten, die nu minder ver hoefden te rijden. Zij werden verrast door de eigenaar Peter Thijssen met een heerlijke lunch. Er was een keuze uit 2 soepen; een heerlijke Indische kerriesoep of een goedgevulde tomatengroentesoep. Hierbij werd stokbrood met zelfgemaakte kruidenboter en kippenbouten met satésaus aangeboden dus iedereen ging na de middag met een voldaan gevoel weer aan het werk.

Het was erg gezellig en Adriaan heeft weer aardig wat probleempjes kunnen verhelpen, maar gelukkig liepen er meerdere mensen rond, die veel technische kennis hebben van de SL(C ). Anders wordt het toch al snel teveel voor één persoon om overal advies te geven. Matthijs was erg blij met de hulp van Rene om de hoogte-instelling van zijn stoel eens nader te bekijken. Het systeem was nog goed, maar zat door vuiligheid een beetje vast dus na de inzet van WD-40 werkte het weer als vanouds. Wat een wonderspul is dat WD-40 toch, hé.  Kijk voor voorbeelden van de toepassingen maar eens  op www.wd40.nl. Ik wil wel eens weten of er nog tips zijn binnen de club over de inzet van WD-40 ? Je kan er zelfs kauwgum mee van het tapijt halen, maar zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer praktische toepassingen. Misschien is het een onderwerp voor op het forum ?

Adriaan heeft bij de demonstratie auto van de club laten zien wat er bij komt kijken om de benzineslangen te vervangen achter bij de benzinetank ivm uitdroging van het rubber. Het werk valt op zich mee, maar het meeste werk is eigenlijk om die achterplaat te verwijderen, die met een stuk of dertig bouten vastzit. Dan moet je via de bak van de softtop nog twee schroefjes van het expansievat losschroeven en dan kan je makkelijk bij de slangklemmetjes komen van de vijf benzineslangetjes. Het terugplaatsen gaat wat moeilijker, maar gelukkig hoef je daar niet vaak te zijn. Ik ben benieuwd of de benzinedampen in de kofferbak nu tot het verleden behoren.

Ik wil iedereen weer bedanken voor een gezellige leerzame dag .                                                        Paul en Thea voor de hartelijke ontvangst en Peter Thijssen voor de smakelijke lunch.                            Tot 8 augustus !

Vincent Breur.

 

GEZOCHT, CONTROLEUR KENNEMERLAND ROUTE

12-06-2009

Wij zoeken iemand in Noord Holland die ongeveer een week van te voren de Kennemerland route wil proefrijden om te controleren of er fouten in zitten en weg omleggingen of afsluitingen.                             U kunt contact opnemen met Petar Stojanovic, tel. 06-23500019

 

KRANTENVERSLAG SLEUTEL/CLUBDAG IN FRIESLAND

06-06-2009

Dit artikel stond in het lokale weekblad Actief en waarschijnlijk zal het ook worden geplaatst in een rubriek mobiel van de Leeuwarder Courant met een oplage van 230.000 stuks.

 

13 JUNI 2009 SLEUTELDAG/MEETING BRABANT

03-06-2009

Beste leden,

Op zaterdag 13 juni zal er voor de eerste keer een sleuteldag/meeting worden gehouden in het altijd gezellige Brabant op een  mooie locatie bij  Paul Wouters  W107 onderdelen.  (omgeving Den Bosch)        Er ligt ook een plaatsje Velp in Gelderland bij Arnhem dus vandaar de verwarring, maar het wordt dus gehouden in Velp Noord Brabant ! Excuses voor dit misverstand.                            Wij kunnen hier gebruik maken van meerdere bruggen en uiteraard zijn onze technische mensen van de club aanwezig om advies te geven. U sleutelt zelf aan uw auto en het werkt een stuk prettiger als iedereen zijn eigen gereedschap meeneemt  (indien mogelijk).

Er hoeft natuurlijk niet altijd gesleuteld te worden, want voor een gezellig praatje of gewoon een lekkere kop koffie met koek, ben je altijd welkom.

Er zal een demonstratie gegeven worden  van het vervangen van alle benzineslangen zowel onder de auto als de slangen in de auto bij de benzinetank. Deze zijn vaak uitgedroogd bij vooral onze geïmporteerde Amerikaanse SL-en.                                                                                                                 Iedereen kan ook bij zijn aanmelding aangeven welk onderwerp ze graag besproken zouden willen zien. We kunnen niet alles laten zien, maar kom  in ieder geval met suggesties en dan worden de opties bekeken.  Vond je Papendrecht en Zuid-Beijerland te ver om te sleutelen dan heb je nu geen excuus meer, want we komen naar je toe deze zomer !

Ik hoop veel  leden en vooral veel nieuwe gezichten te zien in Brabant.

Ook al kom je niet sleutelen geef je dan toch ook via de agenda op, zodat we weten hoeveel auto’s we kunnen verwachten.                                     

Aanmelden

Tot 13 juni in Brabant !

Vincent Breur

 

30 MEI  2009 SLEUTELDAG/MEETING  NOORD NEDERLAND

 26-05-2009

Beste leden,

Op zaterdag 30 mei zal er voor de eerste keer een sleuteldag/meeting worden gehouden in het hoge noorden op een zeer mooie locatie bij  autodealer Autoschat te Burgum (vnl. Mercedes-Benz).                 Wij kunnen hier gebruik maken van meerdere bruggen en uiteraard zijn onze technische mensen van de club aanwezig om advies te geven. U sleutelt zelf aan uw auto en het werkt een stuk prettiger als iedereen zijn eigen gereedschap meeneemt  (indien mogelijk).

Rond 12.30 uur zal er pers aanwezig zijn en het is de bedoeling dat we in groten getale aanwezig zijn om met zoveel mogelijk  SL(C) ’s op de foto te gaan voor het pand van Autoschat.                                                                                                                                   Dus zorg dat je in ieder geval rond de middag met je SL/C aanwezig bent,  zodat we op die manier goede reclame voor onze club (en de dealer) kunnen maken.

Er hoeft natuurlijk niet altijd gesleuteld te worden, want voor een gezellig praatje of gewoon een lekkere kop koffie met (zolang de voorraad strekt )  fries suikerbrood erbij, ben je altijd welkom.                         Er zal een demonstratie worden gegeven hoe je de remvloeistof moet vervangen. Dit is eenvoudig zelf te doen, maar er zijn genoeg leden, die dit laten doen door een garagebedrijf. Na deze demonstratie weet u precies waar u op moet letten en kunt u de remvloeistof volgende keer zelf vervangen.                     

Tevens zal Theo Bouwman aanwezig zijn met stalen van interieur matten e.d. (www.autotapijt.nl)      Matten zijn ook los te bestellen dus moet er nog iets aan je interieur gebeuren dan kan je hier de juiste kleur bepalen en dan wordt de rest later afgehandeld.

Vond je Papendrecht en Zuid-Beijerland te ver om te sleutelen dan heb je nu geen excuus meer, want we komen naar je toe deze zomer !                                                                                                          Ik hoop veel  leden en vooral veel nieuwe gezichten te zien in Friesland.                                                Ook al kom je niet sleutelen geef je dan toch ook via de agenda op, zodat we weten hoeveel auto’s we kunnen verwachten.                                                                                                           

Tot 30 mei in Friesland !                                                                                                              Vincent Breur                                                   Aanmelden

 

ZEELANDRIT 17 MEI 2009

20-05-2009 

Zaterdag 16 mei gaan we op weg naar Zeeland. De ochtend ziet er veelbelovend uit.                             Zon en een blauwe lucht. Kappie dus open.                                                                                        Om 13.00 uur afgesproken bij de grote M langs de A7 in Hoorn. Daar vandaan rijden we met Frans en Alice Vlaar richting het Zuiden.                                                                                                                  Op de parkeerplaats aangekomen trekt de lucht dicht en de wind aan. We besluiten om de kap dicht te doen. Ook wat beter voor de oortjes i.v.m. het verkeerslawaai.                                                              We gaan op pad en 100 meter verder zitten we al bijna in een kop staart botsing. Een bij een ongeluk te hulp geschoten politiewagen snijdt een auto en gaat vervolgens vol op de remmen staan midden op de A7. Rookwolken vliegen van de banden en flink sturen richting de vluchtstrook voorkomt veel ellende.             Verder verloopt de reis voorspoedig. Geen files en bij Delft gaan we om een koppie (zoals ze dat in het Westfriese zeggen) Frans heeft de route voor zijn Tomtom via de computer geprogrammeerd. We rijden via de Beneluxtunnel naar de Zuid-Hollandse eilanden.                                                                         Voorne - Putten  Goeree - Overflakkee. Wie kent ze niet.                                                                      Het weer knapt weer op. Bij Ouddorp gaan de kappen weer open en tuffen we rustig naar het hotel in Koudekerke.                                                                                                                                      Er zijn al verschillende clubleden gearriveerd in het hotel en na de borrel gaan we aan tafel.             Gezellig! We zijn met een hele grote groep. Bekenden en onbekenden. Telkens komen we weer nieuwe gezichten tegen. Dat maakt de clubmeetings zo leuk.                                                                            Na het diner nog even nakletsen in de lounge. Wordt het toch weer laat. Gek hè!

Zondagmorgen weer aan de lange tafel voor het ontbijt.                                                                     Om 11 uur worden we bij De Kleine Toren van Baarland (35 km rijden) verwacht.                                  De buren van de Toren worden al zenuwachtig over het feit, dat er voor de uitrit geparkeerd wordt en komen al naar buiten. Als iedereen een plekje heeft gevonden kunnen we naar binnen. Wat een verrassing is het interieur. Veel beelden en schilderijen. De originele glas in lood ramen. Een grote vitrine kast met theeserviezen en glaswerk. Een schitterende wandschildering achter de tap. Een heel smaakvolle horecagelegenheid, maar toch “kerk” gebleven. De koffie en de appeltaart staan klaar.                           Han doet de administratie. Kruisje van presentie zetten, tientje innen van de leden, die vergeten zijn dat vóór de rit over te maken naar de clubrekening, pet uitreiken aan diegenen die de ALV in Almere hebben gemist. Iedereen een routebeschrijving geven.                                                                                     Na de koffie kan gestart worden. 19 auto’s.                                                                                         De zon laat zich alweer zien. Dus .... kappie open. En daar gaan we. In kleine groepjes.                            Bij afslag 2 gaat het al mis. En er zullen nog vele afslagen volgen. De kleine groepjes worden weer één lang lint van SL’s  (ook leuk!)  Regelmatig komen clubleden ons tegemoet. (Goed voor het clubgevoel. Kunnen we weer eens zwaaien)                                                                                                                Follow de leader wordt “Nee hoor IK weet het beter” en rij je zo maar weer helemaal alleen.               Ondanks dat is het ons toch gelukt in Burgh-Haamstede  met een grote groep te lunchen.                         Er moet natuurlijk af en toe ook wel flink genoten worden van de Zeeuwse natuur. Mooi is het daar immers wel. Voor ons gevoel was het al redelijk druk met toeristen (Veere, Renesse) Hoe ziet dat er in de zomer uit?  Maar als pensionado’s zijn we niet seizoen gebonden, dus wie weet ziet Zeeland ons nog wel een keer.                                                                                                                                                Ik denk dat wij de route daarna, inclusief vele malen raden, draaien en keren, ongeveer zo hebben gereden als de bedoeling was. Maar ik moet bekennen dat dat  zeker niet zonder onze “TRUUS” was gelukt.           D.w.z.tot aan de Mossel. De aanwijzing: Links afbuigen Havendijk (Zie Mossel) scherpe bocht naar links boven Havendijk bracht ONS echter midden in Bruinisse. En toen hebben we het opgegeven. We hebben “TRUUS” opdracht gegeven Restaurant Grevelingen voor ons op te sporen. Het kan immers niet ver weg zijn. Enfin, het restaurant ligt op de Grevelingedam. Logisch toch! Naar wij begrijpen hebben meerderen ditzelfde al eerder gedaan.                                                                                                                 Na een drankje, door de club aangeboden, maar helaas niet met alle starters, gaat iedereen weer zijns weegs.                                                                                                                                            De hotelgasten, die nog een nachtje in Koudekerken zullen gaan slapen moeten nog 60 km terugrijden. Dit maal de Zeelandbrug over.                                                                                                               Met 2 koppels minder dan zaterdagavond zitten we om 20.00 uur weer aan het diner. Ook daarna was het nog lang onrustig in de lounge van het hotel.                                                                                      Na het gezamenlijke ontbijt op maandagmorgen verlaat iedereen het Zeeuwse op eigen wijze.  De één plankt via de snelweg richting huis, de ander zoekt een toeristische route of besluit nog wat te gaan winkelen.

Al met al was het wederom een geslaagd weekend. Het weer zat mee en we hebben ons al puzzelend prima vermaakt.                                                                                                                                            Dank aan de organisatoren.

Margreet Sondag

 

MELD JE NU AAN: DE AUTOVERWENDAG!

12-04-2009

Vorig jaar hebben velen echt leren poetsen. Er ging een nieuwe wereld open hoe je je auto moet onderhouden. De resultaten waren verbluffend.

We beginnen deze gezellige dag natuurlijk eerst met koffie en extra. Daarna krijgen we een zeer uitgebreide presentatie bij Meguiars welke middelen er zijn en in welke volgorde je je auto moet wassen. Je zult versteld staan wat je op dit moment eigenlijk allemaal fout doet. Niets in deze workshop wordt overgeslagen, uiteraard de buitenkant, de binnenkant, de banden en velgen, het chroom en de lijsten. Zelfs de motorruimte komt aan bod. Hierna is het tijd voor de lunch welke door de club verzorgd zal worden. Genoeg energie om daarna zelf aan de gang te gaan. We mogen alle producten uitproberen (uiteraard zonder verplichting!), ook kun je de producten die het best bevallen meteen aanschaffen. Op het buiten terrein is plaats voor 30 auto’s, dus: vol is vol.                                                                                                                                                                                         Tevens is er een uitdeuker zonder spuiten aanwezig. Hij staat deze hele dag tot onze beschikking om de deukjes op professionele wijze uit onze auto te halen. Natuurlijk heeft onze club een super deal! Het deukje zal voor € 30,-- per stuk weg gehaald worden.                                                                                                                 

Om de dag nog wat spannender te maken hebben we voor diegene die de meeste progressie boekt met zijn of haar auto een leuke prijs. Natuurlijk kun je met slecht weer niet het optimale resultaat bereiken maar de presentatie zal uitdagend genoeg zijn om het thuis uit te proberen.

Deze dag zal verzorgd worden door:                                                                                            www.meguiars.nl                                                                                                                                            www.spuitvrij-uitdeuken.nl

Wanneer je je opgeeft en gebruik wilt maken van de uitdeuker graag even bij de opmerkingen aangeven om hoeveel deukjes het gaat en waar ze ongeveer zitten.

Tot zondag 24 mei!                                                                                                                                                         Het bestuur van de MB-R/C107-Club

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009 D.D. ZONDAG 26 APRIL

29-04-2009

Hoewel de leden van de R/C 107 club elkaar in 2009 al eerder hadden kunnen ontmoeten bij de Nieuwjaarsreceptie en de wintermeeting op 8 maart, was deze ALV de officiële aftrap van het nieuwe seizoen.                                                                                                                                           Na aanmelding bij Han Emmen ontvingen de leden naast een routebeschrijving een mooie MB cap en had men nog ruimschoots de tijd om op de speciaal voor ons bestemde  parkeerplaats te kijken hoe de R/C 107’s uit de winterslaap waren gekomen.                                                                                            Na de broodjes kon het voltallige bestuur bij monde van voorzitter Martin Vroegh om 13.30 u. ten overstaan van een veertigtal  leden met hun partners de vergadering openen.                                                                                                                                         Twaalf leden hadden de moeite genomen bericht van verhindering te sturen.

De voorzitter kon bij de “mededelingen” melden dat de club  momenteel 205 leden heeft. Sinds de ALV van 2008 zijn er 78 nieuwe aanmeldingen bijgekomen..                                                                    Gemiddeld blijft een lid onze club 5 jaar trouw. In dit verband is het interessant om eens bij andere clubs te informeren hoe lang de gemiddelde verblijfsduur is. Voor het bestuur in ieder geval een aardige uitdaging om een lid langer aan onze club te kunnen binden.                                                                           Onze club is aangesloten bij de Mercedes Benz Automobiel Clubs, de M.B.A.C. Dank zij  deze organisatie zijn we een officiële Mercedes Benz club met faciliteiten als een gratis periodiek “MB classic” en een clubpas met bijbehorende voordelen. Ook verleent men op aanvraag assistentie op diverse terreinen.                   Helaas, zo moest de voorzitter melden,heeft een groot aantal leden dat pasje nog nooit gezien. Blijkbaar is de organisatie in Stuttgart verrast door het succes en zijn er op dit moment meerdere clubs met leden zonder MBAC pasje. Hopelijk is dit euvel snel verholpen en kunnen onze leden straks hun voordeel halen bij o.a. dealers en Van den Brand parts te Uden.                                                                                  Binnen 3 weken kunnen onze leden overigens een MBAC magazine tegemoet zien.

De notulen van de vorige ALV en het jaarverslag van 2008 waren kennelijk zo helder geschreven dat uit de zaal geen vragen kwamen.

Onze (kascommissie)leden, Jack Dekker en Hans Postma, staken de loftrompet over de financiële stukken, zodat er decharge verleend kon worden ten aanzien van het financiële beleid. Ook in 2010 neemt Jack Dekker, samen met Adriaan Moret, weer zitting in de kascommissie.                                                    Door privé omstandigheden moest Marc Scharlewi, lid technische zaken stoppen met zijn bestuursactiviteiten. In zijn plaats is Vincent Breur benoemd. Vanwege zijn grote verdiensten voor de club is Marc Scharlewi benoemd tot erelid.                                                                                                    

In principe blijven we een club met als bindend element de R/C 107. Andere typen nemen we niet onder onze hoede. We willen een kleinschalige club blijven met betrokken leden. Die betrokkenheid kan mogelijkerwijs verdwijnen als we te groot worden. Dat betekent dat uitsluitend de 107 modellen deel kunnen nemen aan onze ritten. Vanzelfsprekend zijn potentiële leden die graag een 107 aan willen schaffen van harte  welkom.

Halen en…..brengen.                                                                                                                        Het bestuur doet haar uiterste best een gevarieerd programma in elkaar te zetten. Ook dit jaar is dat weer gelukt. Daarnaast hebben we op eigen kracht mooie afspraken voor onze leden kunnen maken met diverse ondernemers.                                                                                                                                 Aan de hand van een artikel van Ruud Hardenbol uit de laatst verschenen Zilverster illustreert de voorzitter dat het de club naar “den vleze” gaat.                                                                                              Onze club heeft meerwaarde voor de leden en we hoeven niet bang te zijn dat het bestand opdroogt.        De kleinschaligheid van onze club, zo luidde het enigszins emotionele betoog van de voorzitter, vraagt echter wel betrokkenheid van de leden in de vorm van bijvoorbeeld technische hulp bij een sleutelmiddag, assistentie bij een verzamelpunt van een rit, het (eenmalig) helpen bij een voorbereiding van een rit, het schrijven van een artikel etc.                                                                                                            Vele handen maken licht werk en alleen op zojuist geschetste wijze is besturen van deze club een aangename bezigheid. Laat het zo blijven.                                                                                           De voorzitter bedankte tenslotte Hans Eric Lagerweij voor de prima locatie en de  voorbereidingen (samen met Han Emmen)  voor de eerste rit.

Met de kap open en een schuchter zonnetje op het hoofd konden de leden beginnen aan het laatste agendapunt: de rondrit. Dat er dit jaar nog vele mogen volgen.                                                             Het fotoverslag volgt binnenkort

Het bestuur van de R/C 107 club Nederland.

 

FOTOWEDSTRIJD MERCEDES-BENZ 107 SL/C 2009

29-04-2009

Voor het seizoen 2009 organiseren wij een fotowedstrijd met als onderwerp de 107 SL/C De bedoeling is om de Mercedes op een leuke , mooie , aparte manier te fotograferen met bijvoorbeeld een bijzondere achtergrond of locatie. Ik ben benieuwd of iemand voor de maand december van de kalender zijn Mercedes bijvoorbeeld in de sneeuw zal fotograferen ?

De foto’s worden door een commissie aan het einde van het seizoen beoordeeld en van de mooiste, leukste foto’s wordt een fraaie verjaardagskalender gemaakt voor alle leden.

De kwaliteit van de foto’s moet minimaal 1600x1200 pixels zijn en jpg- formaat.

De winnaar van deze fotowedstrijd wint zijn foto op canvasdoek.                                                          Men kan foto’s inzenden tot en met 31 oktober 2009 via: fotowedstrijd2009@mbrc107club.nl                   Veel rijplezier en ik zie jullie foto’s graag tegemoet.

Vincent Breur

Klik hier voor de voorwaarden en spelregels van de fotowedstrijd 2009.

 

JURYLEDEN FOTOWEDSTRIJD GEZOCHT!

29-04-2009

Wij zoeken  3 mensen voor het jureren van de foto’s. Deze 3 personen mogen uiteraard zelf niet meedoen aan deze wedstrijd.

Vindt u het leuk om deze taak op u te nemen en heeft u affiniteit met fotografie om de foto's goed te kunnen beoordelen? Dan kunt u zich aanmelden via; secretariaat@mbrc107club.nl

 

SLEUTELDAG PAPENDRECHT VERHUIST NAAR ZUID- BEIJERLAND!!!

12-04-2009

Op 9 mei is de eerste sleuteldag van het seizoen gepland en dit wordt gelijk de opening van de nieuwe locatie van SL/C parts.  Ook zal er een open dag worden gehouden, zodat iedereen langs kan komen om de mooie nieuwe locatie te bekijken. Op 25 juli staat er weer een sleuteldag gepland in Zuid-Beijerland.
 
NIEUWE ADRES ; Oranjeweg 72 in Zuid-Beijerland.
 
Koffie, koeken en gebak staan klaar en natuurlijk kan er gesleuteld worden met ondersteuning van enkele technische mensen van de club. Iedereen is welkom dus kom gewoon langs ook al valt er aan je wagen niets te sleutelen. De dames zijn hierbij ook van harte uitgenodigd, want er is nu de beschikking over een kantine en een toilet dus de omstandigheden zijn sterk verbeterd tov de locatie in Papendrecht.
Op 30 mei hebben we een mooie sleutellocatie gevonden in Noord-Nederland, maar daar komt binnenkort meer informatie over. Er zal hier ook pers bij aanwezig zijn dus ik hoop op een grote opkomst. Op 13 juni en 8 augustus is er een sleuteldag in het altijd gezellige brabant dus dit jaar kan iedereen redelijk in de buurt aan een sleuteldag deelnemen.
 
Meld je nu aan !!                                           Aanmelden
 
Vincent Breur

 

SCHORSEN/AANMELDEN VIA INTERNET

07-04-2009

Vanaf vandaag hoef je niet meer naar het postkantoor om de wegenbelasting tijdelijk te stoppen of na de winter weer aan te melden.

Dat kan nu vanachter de computer op de site van de RDW.

 

KORTING OP ONDERDELEN

02-04-2009

Op 21 maart was een afvaardiging van ons bestuur bij de jaarlijkse Clubbijeenkomst van de MBAC, de overkoepelende organisatie van alle officieel erkende Mercedes-Benz Clubs. De bijeenkomst werd deze keer gehouden bij Vandenbrand Parts BV te Uden. De MBAC heeft onlangs een interessante overeenkomst gesloten met Vandenbrand Parts BV die geldt voor alle aangesloten leden. Dit geldt dus ook voor de leden van de MB R/C 107 Club Nederland.

De overeenkomst betekent o.a. dat alle aangesloten leden recht hebben op korting op onderdelen bij Vandenbrand Parts BV. De kortingspercentages staan hieronder vermeld.

Kortingspercentage voor MB ClubCard-houders .

                                                                             Op voorraad

                                                                     niet                       wel

Speciale MB delen                                         13,50%                 22,50 %Aggregaten                                                    4,50%                 13,50 %                                   Speciale onderdelen                                             0%                 13,50 %Slijtdelen                                                      18,00%                 27,00 %Onderhoudsdelen                                          18,00%                 31,50 %                                           Q-delen                                                          9,00%                 18,00 %                                   Speciale MB delen                                            9,00%                 18,00 %                                  Slijtdelen / fastmovers                                    18,00%                 27,00 %

Het is gemakkelijk om per internet het gebruikte onderdeel op te vragen. U hebt zelfs de onderdeelnummers niet nodig. Hoe doet u het? Heel simpel!

U gaat naar  www.mbac.nl  Vervolgens kiest u “Onderdelen & Techniek” en dan “Klik hier voor direct informatie en bestellen”.

Of u gaat naar www.vandenbrand.com Daarna klikt u op “onderdelen” en dan op “Ik zoek”.

In beide gevallen kunt u informatie opvragen en onderdelen bestellen.

Vul uw gegevens in, zoals voor- en achternaam, email adres, model en chassisnummer, benodigd onderdeel en onder ‘opmerkingen’ uw Mercedes-Benz ClubCard-nummer.

Bij het opvragen van informatie ontvangt u binnen een werkdag antwoord. Hoewel het telefonisch sneller gaat geeft Vandenbrand B.V. de voorkeur aan het opvragen via internet. En vergeet niet voor de extra korting uw ClubCard-nummer te vermelden, dat linksonder aan de achterzijde van uw pasje wordt vermeld en begint met 3 letters gevolgd met 6 cijfers.

We weten dat een aantal leden nog geen ClubCard ontvangen hebben. Er wordt door de MBAC hard aan gewerkt om dit z.s.m. te regelen.

Hans Lagerweij

 

IMPRESSIE CLUBMEETING "TAXATIE EN ONDERHOUD"

19-03-2009

Na de MBVC nieuwjaarsreceptie hadden wij zondag 8 maart j.l.  onze 2e bijeenkomst. Deze stond in het teken van een gezellig samenzijn en een technische uiteenzetting over wat er allemaal kan voorkomen bij het rijden van een klassieker. Nu zijn wij natuurlijk heel trots op onze voiture.  Zelfs zo trots dat ik hoorde van een clubgenoot dat eigenlijk zijn partner zich wat achtergesteld voelde. Laten wij het zover niet komen aangezien plezier met zijn tweeën meer plezier oplevert.                                                                        De ontvangst was gepland om 13.30 uur en het aantal deelnemers was overweldigend: 65  belangstellenden werden welkom geheten met koffie, gebak en een consumptiebon voor een drankje.      De voorzitter had voor alle aanwezigen een Kerstnummer geregeld van de Duitse R/C107 club.

Hans Lagerweij nam vervolgens het woord en heette Jack van der Hoek welkom.                                    De contacten tussen beide heren dateren uit de tijd dat er met Kuiper verzekeringen te Heerenveen een belangrijk convenant (met messcherpe premies) afgesloten is. Bij klassiekerverzekeringen horen immers 3- jaarlijkse taxaties, vandaar dat beiden spoedig met elkaar in contact kwamen. Verdergaande afspraken met taxateur Van der Hoek staan op stapel.                                                                                                Bij wijze van kennismaking gaf Jack van der Hoek met een aardig verhaal over taxaties en onderhoud zijn visitekaartje aan de club af. Voor degene die al wat huiswerk willen doen is het interessant om de website van Jack van der Hoek te bekijken: www.ClassicCarTaxatie.nl                                                                

In het kort geeft Jack aan wat hij allemaal heeft gedaan in het verleden zodat wij een goede indruk hebben van zijn technisch “kunnen “. Later heeft hij zich gespecialiseerd in het taxeren van klassiekers en is ook tot de ontdekking gekomen dat er nog wel wat kaf onder het koren zit. Als kroon op zijn carrière heeft hij het predicaat beëdigd taxateur.

Ruim een uur heeft Jack ons onderhouden met  technische aspecten over de klassiekers. Het gaat te ver om alles in detail aan te geven maar er is onder anderen gesproken over : service ondersteuning, taxaties, onderhoud en restauraties van klassiekers                                                                                  Belangrijk bij taxaties volgens de Fehac normen is dat de waarde van de auto inclusief de accessoires goed gedocumenteerd op papier staat. Bij onvoorziene gebeurtenissen heb je dan een stevig bewijs in handen. Een APK keuring zegt eigenlijk alleen maar dat de auto voldoet aan minimale eisen.                               Het gedeelte na de pauze werd wel heel technisch maar door de zaal werd hier goed op ingespeeld. In de zaal was een aantal techneuten aanwezig en er ontstond een levendige discussie. Om een aantal zaken te noemen die naar voren kwamen een  kleine samenvatting:                                                                      - Tijdens een langdurige stalling de motor nooit even laten lopen. Altijd een kilometer of 60 rijden om te     zorgen dat er geen condens kan ontstaan.                                                                                              - Eventueel de brandstoffilters vervangen na de winter.                                                                            - De auto niet met een volle tank benzine wegzetten. Deze kan vlokken.                                                    - Bij een compressie van 90:1 benzine met  octaangehalte 98 tanken.                                                       - Bandenspanning tijdens de wintermaanden 0,2 bar hoger dan de aangegeven waarde van de fabriek. 

            

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Tenslotte nog wat accenten uit de discussies: het gebruik van de “fuel cat” in plaats van loodvervangers omdat deze laatste erg agressief zijn voor de motor , het tanken van 98 bij een compressie van 90:1, de viscositeit van diverse soorten olie (synthetisch/ halfsynthetisch/ mineraal), de voorkeur van Waxoil boven Dinitrol en tectyl aangezien de laatste producten verharden, scheuren en vocht toelaten achter de beschadigingen.                                                                                                                             Blijft de vraag of het handig is om na thuiskomst de duur betaalde benzine 98 uit de volle tank van mijn in de winterstalling staande SL te laten lopen, zodat daarna roest kan ontstaan in de benzinetank.               Een alcoholische versnapering zette samen met een dankwoord aan Van der Hoek een punt achter dit gezellig samenzijn.

Met vriendelijke groeten, Betty en Jack Dekker.

 

MERCEDES-BENZ GAAT ZELF KLASSIEKERS VERKOPEN

16-03-2009

Het aankopen van een (neo-)klassieke Mercedes kan binnenkort via het museum in Stuttgart. Daar kan ook huur, verzekering en financiering van zo'n oudje worden geregeld.

Klik voor het volledige bericht op:
http://www.autoweek.nl/autonieuws/11202/Mercedes-gaat-zelf-klassiekers-verkopen

Of deze: http://young-classics.mercedes-benz-classic.com/?lang=en

 

PERSBERICHT MBAC

26-02-2009

Gebruikte Mercedes onderdelen extra aantrekkelijk voor leden van de Mercedes-Benz clubs

Bijzonder convenant met Vandenbrand Parts B.V., officiële Mercedes-Benz UsedParts Center in Nederland.

Klik hier om hele document te lezen

 

NIEUWJAARSRECEPTIE: ZATERDAG 24 JANUARI 2009

09-02-2009

Op zaterdag 24 januari 2009 organiseerde de MBVC een Nieuwjaarsreceptie in het pand van Benz Buzinezz in het Brabantse Terheijden.  Alle clubs die aangesloten zijn bij de overkoepelende  organisatie MBAC waren eveneens van harte welkom.

Ook van onze mbrc107club waren diverse leden vanuit het gehele land naar Terheijden gereden.  We werden hartelijk welkom geheten met een lekker kopje koffie of thee met daarbij een heerlijk gebakje compleet met het “sterlogo”.  Bij binnenkomst in de prachtige showroom van Benz Buzinezz viel direct het paradepaardje de Gullwing op.  Dit is de eyecatcher van de eigenaren Nico van Oorschot en zijn partner Annetta Bratschi. Er werden dan ook vele bewonderende blikken onder de omhoog staande deuren naar binnen geworpen. De Mercedes Gullwing was ontworpen voor de rijken der aarde en er zijn slechts 1371 exemplaren van verkocht. Wat een auto, maar niet te koop!

Benz Buzinezz heeft zich gespecialiseerd in auto’s van het merk Mercedes die zich in zeer goede staat bevinden en met weinig kilometers op de teller. Het liefst worden de auto’s gekocht van de eerste eigenaar. Deze prachtige auto’s heeft iedereen in de showroom kunnen bewonderen. 

Na wat rond te hebben gekeken was het tijd voor de officiële opening met een aantal speeches van de heren Nico van Oorschot, Jan Dikken en Robert Scheerboom. Robert was nog niet helemaal gereed voor de speech en moest in galop even zijn geheugensteuntje uit zijn auto halen. Ondertussen werden alle glazen gevuld met champagne en uitgeserveerd aan de gasten. Daarna werd een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en was de officiële ceremonie voorbij.

Iedereen genoot daarna van de prachtige tentoongestelde auto’s en de lovende woorden waren niet van de lucht. Er heerste een ongedwongen sfeer. De ervaringen en toekomstige autoritten werden uitvoerig doorgenomen en besproken. Maar aan alles komt een eind en rond 17.00 uur keerden wij na een verzorgde middag huiswaarts.                                                                                                                         Een foto reportage hiervan kunt u bekijken in de Activiteiten Albums.

Met vriendelijke groeten, Betty en Jack Dekker.

 

NIEUWS VAN DE FEHAC

22-01-2009

Klik HIER om de FEHACTIVITEITEN van januari 2009 te lezen

Veel leesplezier, Chris Hoogeveen.