Mercedes-Benz R/C 107 Club Nederland

 

Voorwaarden deelname club-aktiviteiten

 

Dit protocol wil u wijzen op de voorwaarden van onze club aangaande de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. deelname aan onze activiteiten.

 1. U accepteert onderstaande voorwaarden door aanvinken bij opgave voor een activiteit.
   

 2. Tot deelname aan toerritten zijn alleen bestuurders van een originele Mercedes-Benz R/C 107 en hun passagiers (de “deelnemer(s)”) gerechtigd. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, Apk-keuringbewijs en verzekeringsbewijs.
   

 3. Het deelnemende voertuig dient bij een toerrit steeds te voldoen aan alle eisen, die de “Wegenverkeerswet” en de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen” daaraan stelt.
   

 4. Bestuur, de  rittencommissie en/of elke andere medewerker  van de R/C 107 club alsmede organisaties t.b.v. de desbetreffende clubactiviteit zijn tegenover deelnemers van alle evenementen van de Mercedes-Benz R/C 107 Club Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan deze toerrit mocht ontstaan.
   

 5. Deelnemers vrijwaren de rittencommissie en/of medewerkers van organisaties t.b.v. de rittencommissie van elke aansprakelijkheid en alle schade(n) jegens henzelf en derden, die met betrekking tot hun deelname aan het evenement mochten ontstaan.
   

 6. De automobielen dienen in goede technische staat te verkeren..
   

 7. Indien één van de deelnemers naar het oordeel van de rittencommissie iemand in enig gevaar brengt, behoudt de rittencommissie zich het recht voor de betreffende deelnemer onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement.
   

 8. De organisatoren behouden zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de activiteit op ieder moment te doen eindigen.
   

 9. De deelnemers dragen hun eigen kosten voor de verschillende onderdelen van de activiteit.

 

        Bestuur Mercedes-Benz R/C 107 Club Nederland.

        01-06-2011