Home

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. De informatie kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De MB R/C 107 Club Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De MB R/C 107 Club Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de MB R/C 107 Club Nederland.

Het is niet toegestaan informatie van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming vooraf van het bestuur van de MB R/C 107 Club Nederland.

Zoeken op onze site