Home

NieuwSLetter

 

Ritten gaan in 2021 door!

De ritten gaan in 2021 in ieder geval door. Tenzij deze echt niet binnen de dan geldende corona maatregelen te organiseren zijn. De ritten zijn al in de kalender 2021 opgenomen. Dit zijn de ritten zoals ze voor 2020 georganiseerd waren en we dus een jaar doorgeschoven hebben. De exacte datums moeten nog bepaald worden. Kijk in de agenda voor een overzicht van alle ritten. De datum wordt toegevoegd zodra ze bekend zijn.

De overige activiteiten komen in de agenda zodra hier meer over bekend is. Denk hierbij aan sleuteldagen, technische dagen, de ALV, eventueel presentaties en/of bezoeken. Hopelijk kunnen we in 2021 ook weer genieten van deze andere activiteiten.

Bericht over het GEMS IAM-systeem

Enige tijd geleden is het oude onderdelenplatform EPC vervangen door het GEMS IAM-systeem (XENTRY portal). De leden van de bij de MBAC aangesloten clubs werden daarbij in de gelegenheid gesteld om een autorisatie voor dit nieuwe systeem aan te vragen.

Onlangs is gebleken dat gebruikers van dit systeem van Mercedes-Benz een e-mail kunnen ontvangen waarin wordt aangegeven dat het account op een nader aangegeven datum komt te vervallen, of een e-mail waarin wordt aangegeven dat gedurende een bepaalde periode geen gebruik werd gemaakt van het systeem en dat het account ook in dit geval (als geen actie wordt ondernomen) komt te vervallen.

Deze e-mails hebben de nodige vragen opgeroepen en waren daarom aanleiding voor de MBAC om met Mercedes-Benz Cars Nederland te overleggen over een oplossing voor dit probleem.

In bijgaand document vindt u de tekst waarin de oplossingen, die door ons met de importeur zijn afgesproken, zijn beschreven. Klik op deze link naar het document.

Hierover is ook informatie te vinden op ons forum.

Contributie 2021

Binnenkort zult u een e-mail ontvangen met het verzoek om de contributie voor 2021 te voldoen. Heeft u op 5 december nog geen e-mail met een verzoek om te betalen ontvangen? Neem dan contact op met de webmaster.

Het bestuur is zich ervan bewust dat we in het afgelopen jaar geen evenementen hebben kunnen organiseren, ondanks het feit dat er wel contributie voor 2020 is betaald. Om dit ‘leed’ enigszins te verzachten, zal in 2021 het 50 jarig jubileum van de W107 uitvoerig worden gevierd, indien Covid-19 dit toelaat. Hoe we dit precies gaan invullen, is nog niet bekend. Mocht u suggesties hebben, staat het bestuur hier uiteraard voor open.

Om het voor u en ons gemakkelijk te maken, zal er in die email een link geplaatst worden naar iDeal, zodat u heel eenvoudig uw betaling kunt doen. Door gebruik van deze link, wordt uw betaling automatisch verwerkt in de ledenadministratie. Dit betekent dat het voor het secretariaat heel veel werk en tijd scheelt om uw betaling te verwerken.

Daarom het vriendelijke, doch dringende verzoek om gebruik te maken van de link. Indien u zelf niet via internet kunt betalen, verzoek dan een familielid of vriend de betaling voor u te doen. (Voor onze Belgische leden geldt hiervoor een uitzondering)

Door de link in de email kan het gebeuren dat de email die wij aan u zullen verzenden in uw ‘Spam’ (of ongewenste berichten) terecht komt.

Houdt u daarom in de week van 30 november tot en met 5 december uw mailbox goed in de gaten voor de e-mail m.b.t. de contributie 2021.

Mocht u besluiten om uw lidmaatschap op te zeggen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Archief

Bent u op zoek naar een oud bericht?
Kijk in ons Archief