Home

NieuwSLetter

 

Nieuwe clubstatistieken

Sinds 2011 ben ik webmaster van onze club. Onderdeel van de site is de database met o.a. alle lid- en auto-gegevens. Op basis van deze gegevens maak ik sinds 2012 een overzicht van enkele statistieken van onze club. Ook nu heb ik dit overzicht weer actueel gemaakt. Dit levert enkele leuke inzichten op.

Indien de afbeelding te klein is, dan kun je de grote dia vinden onder ‘Uitgelicht’ op de homepage door onder ‘Statistieken’ op de button ‘Naar het overzicht’ te klikken.

Het ledenaantal blijft alle jaren schommelen rond 300. Na de ‘topjaren’ 2013 en 2014 met resp. 328 en 318 leden zagen we een daling naar 283. Tijdens de corona jaren 2020 en 2021 zagen we opnieuw een verhoging naar 341 en 327 leden. Nu zien we toch ook weer een daling naar 322 in 2022 en 286 leden in 2023.

Als we kijken naar het aantal jaren dat een lid bij onze club blijft, dan zien we dat 109 leden al meer dan 10 jaar lid is. Vier jaar geleden was het aantal dat meer dan 6 jaar lid gelijk aan 138. Dit lijkt dus een groep die hun 107 lange tijd in bezit hebben en trouw zijn en blijven aan hun clublidmaatschap. Verder zie je een terugkerende curve; veel nieuwe leden haken na het eerste of tweede jaar al weer af. Als een lid na twee jaar nog lid is, dan is hij/zij dat ook nog wel in de daarna volgende jaren. Daarna neemt het ledenaantal dan elk jaar weer geleidelijk af.

Door het trouwe deel in het ledenbestand zien we ook de gemiddelde leeftijd van de leden toenemen. Deze was in 2012, 2015, 2019 en 2023 resp. 53, 56, 59 en 62 jaar.

We zien een langzame daling van het aantal van het type 300 en 420 SL. En er waren al relatief veel minder 107’s van dit type. Ook het aantal SLC lijkt langzaam af te nemen. Wel zien we een toename van types 450 en 560 SL: allemaal afkomstig uit de VS?

Wil je weten hoe de verdeling is over de bouwjaren? Of wil je weten welke kleur steeds populairder wordt? Kijk dan naar de volledige presentatie. Die kun je vinden onder ‘Uitgelicht’ op de homepage door onder ‘Statistieken’ op de button ‘Naar het overzicht’ te klikken.

Zie je andere opvallende dingen? Of weet je andere leuke feitjes? Laat het dan weten. Post bijvoorbeeld een bericht hierover op onze Facebook pagina. Een leuk feitje dat uit de database gegevens te halen is, is dat er 53 107’s al twee keer ‘lid zijn geweest’ onder een andere eigenaar. En daarnaast zijn zelfs 4 107’s al drie keer ‘lid geweest’ onder drie verschillende eigenaren.

Ad van de Ven
Webmaster

Archief

Bent u op zoek naar een oud bericht?
Kijk in ons Archief