Home

NieuwSLetter

 

Contributie 2022

Binnenkort zult u een email ontvangen met het verzoek om de contributie voor 2022 te voldoen.

Het bestuur is zich ervan bewust dat we in het afgelopen jaar geen evenementen hebben kunnen organiseren, ondanks het feit dat er wel contributie voor 2021 is betaald. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is gevraagd aan de leden mee te denken over ideeën het clubgeld op een leuke manier te besteden. Mocht u suggesties hebben, laat het bestuur het dan weten via Alle ideeën zullen worden verzameld en in een email aan alle leden worden voorgesteld in de vorm van een enquête. De uitslag daarvan zal tijdens de ALV in 2022 worden besproken.

Om het voor u en ons gemakkelijk te maken, zal er in de email met het verzoek om de contributie voor 2022 te betalen een link geplaatst worden naar IDeal, zodat u heel eenvoudig uw betaling kunt doen. Door gebruik van deze link, wordt uw betaling automatisch verwerkt in de ledenadministratie. Dit betekent dat het voor het secretariaat heel veel werk en tijd scheelt om uw betaling te verwerken. Daarom het vriendelijke, doch dringende verzoek om gebruik te maken van de link. Indien u zelf niet via internet kunt betalen, verzoek dan een familielid of vriend de betaling voor u te doen. (Voor onze Belgische leden geldt hiervoor een uitzondering.)

Door de link in de email kan het gebeuren dat de email die wij aan u zullen verzenden in uw ‘Spam’ (of ongewenste berichten) terecht komt. U kunt de mail voor het einde van de maand verwachten.

Houd s.v.p. hiervoor uw mailbox in de gaten.

Mocht u besluiten om uw lidmaatschap op te zeggen, wilt u dit dan laten weten via secretariaat@mbrc107club.nl?

Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Archief

Bent u op zoek naar een oud bericht?
Kijk in ons Archief