Home

NieuwSLetter

 

Ritten gaan in 2021 door!

De ritten gaan in 2021 in ieder geval door. Tenzij deze echt niet binnen de dan geldende corona maatregelen te organiseren zijn. De ritten zijn al in de kalender 2021 opgenomen. Dit zijn de ritten zoals ze voor 2020 georganiseerd waren en we dus een jaar doorgeschoven hebben. De exacte datums moeten nog bepaald worden. Kijk in de agenda voor een overzicht van alle ritten. De datum wordt toegevoegd zodra ze bekend zijn.

De overige activiteiten komen in de agenda zodra hier meer over bekend is. Denk hierbij aan sleuteldagen, technische dagen, de ALV, eventueel presentaties en/of bezoeken. Hopelijk kunnen we in 2021 ook weer genieten van deze andere activiteiten.

Bericht over het GEMS IAM-systeem

Enige tijd geleden is het oude onderdelenplatform EPC vervangen door het GEMS IAM-systeem (XENTRY portal). De leden van de bij de MBAC aangesloten clubs werden daarbij in de gelegenheid gesteld om een autorisatie voor dit nieuwe systeem aan te vragen.

Onlangs is gebleken dat gebruikers van dit systeem van Mercedes-Benz een e-mail kunnen ontvangen waarin wordt aangegeven dat het account op een nader aangegeven datum komt te vervallen, of een e-mail waarin wordt aangegeven dat gedurende een bepaalde periode geen gebruik werd gemaakt van het systeem en dat het account ook in dit geval (als geen actie wordt ondernomen) komt te vervallen.

Deze e-mails hebben de nodige vragen opgeroepen en waren daarom aanleiding voor de MBAC om met Mercedes-Benz Cars Nederland te overleggen over een oplossing voor dit probleem.

In bijgaand document vindt u de tekst waarin de oplossingen, die door ons met de importeur zijn afgesproken, zijn beschreven. Klik op deze link naar het document.

Hierover is ook informatie te vinden op ons forum.

Contributie 2021

Binnenkort zult u een e-mail ontvangen met het verzoek om de contributie voor 2021 te voldoen. Heeft u op 5 december nog geen e-mail met een verzoek om te betalen ontvangen? Neem dan contact op met de webmaster.

Het bestuur is zich ervan bewust dat we in het afgelopen jaar geen evenementen hebben kunnen organiseren, ondanks het feit dat er wel contributie voor 2020 is betaald. Om dit ‘leed’ enigszins te verzachten, zal in 2021 het 50 jarig jubileum van de W107 uitvoerig worden gevierd, indien Covid-19 dit toelaat. Hoe we dit precies gaan invullen, is nog niet bekend. Mocht u suggesties hebben, staat het bestuur hier uiteraard voor open.

Om het voor u en ons gemakkelijk te maken, zal er in die email een link geplaatst worden naar iDeal, zodat u heel eenvoudig uw betaling kunt doen. Door gebruik van deze link, wordt uw betaling automatisch verwerkt in de ledenadministratie. Dit betekent dat het voor het secretariaat heel veel werk en tijd scheelt om uw betaling te verwerken.

Daarom het vriendelijke, doch dringende verzoek om gebruik te maken van de link. Indien u zelf niet via internet kunt betalen, verzoek dan een familielid of vriend de betaling voor u te doen. (Voor onze Belgische leden geldt hiervoor een uitzondering)

Door de link in de email kan het gebeuren dat de email die wij aan u zullen verzenden in uw ‘Spam’ (of ongewenste berichten) terecht komt.

Houdt u daarom in de week van 30 november tot en met 5 december uw mailbox goed in de gaten voor de e-mail m.b.t. de contributie 2021.

Mocht u besluiten om uw lidmaatschap op te zeggen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Winnaar fotowedstrijd 2020

Het doorschuiven van alle clubactiviteiten naar het volgende kalenderjaar zou betekent hebben dat we dit jaar geen enkel foto album zouden hebben. Daarom hebben we een fotowedstrijd georganiseerd, zodat we toch enkel mooie albums zouden krijgen. Veertien deelnemers hebben hun 107 hiervoor extra gepoetst en een mooie plek uitgezocht voor het schieten van prachtige foto's. Je kunt via deze link direct naar de pagina met de albums.

Het bestuur heeft een onafhankelijke jury van leden benoemd om te bepalen wat de winnende foto is.

Winnaar is Frans van de Camp met de volgende foto:

Van harte gefeliciteerd Frans!

Het was de bedoeling om tijdens de ALV de prijs winnaar bekend te maken. Helaas is ook de ALV niet doorgegaan i.v.m. de corona crisis. De prijs is een aquarel op canvas van de winnende foto.

Het aquarel heeft inmiddels een mooi plekje gekregen op de werkkamer van Frans.

Annulering Algemene Leden Vergadering 2020

Ondanks het feit dat de ALV onder strikte veiligheidsrichtlijnen is geregeld en dat we met de deelnemers onder het maximum aantal van 30 personen zitten, is er toch besloten om de ALV geen doorgang te laten vinden. De eigenaar van de locatie waar de ALV zou worden georganiseerd heeft vanmorgen laten weten dat er geen bijeenkomsten meer worden gehouden vanwege de aangescherpte maatregelen betreffende de Corona uitbraak.

Wij zijn inmiddels bezig om de ALV in een andere vorm door te laten gaan, dat zal waarschijnlijk later dit jaar worden. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hier uiteraard van op de hoogte stellen.

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze situatie.

Het bestuur

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2020

Na uitvoerig overleg heeft het bestuur besloten om de Algemene Leden Vergadering dit jaar toch door te laten gaan, de datum is zaterdagmiddag 17 oktober, aanvang rond 12.30 uur. Dit zal wel onder voorbehoud zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Corona uitbraak.

Uiteraard houden wij ons strikt aan de Covid19- richtlijnen om het voor iedereen veilig te houden. Het is belangrijk voor ons om te weten hoeveel personen bij de vergadering aanwezig zullen zijn, zodat we hier rekening mee kunnen houden met betrekking tot de 1.5 meter afstand. Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven om aanwezig te zijn, heeft het bestuur besloten om per lidmaatschap maar 1 persoon uit te nodigen. De partners kunnen deze keer niet mee.

Daarom vragen wij u om u via de website aan te melden wanneer u deze middag wilt bijwonen. De aanmelding sluit op 1 oktober.
Er geldt een maximum t.a.v. het aantal deelnemers. Indien dit maximum overschreden wordt dan geldt dat leden uitgenodigd worden in de volgorde van aanmelding tot het maximum aantal.

Wij hebben een locatie gevonden waar een aantal mooie oldtimers staat. Voorafgaand aan de vergadering wordt u een lunch aangeboden en na de vergadering biedt het bestuur u nog een hapje en drankje aan.

De agendapunten, notulen en het financieel jaarverslag vindt u door het volgen van de link op onze site (wel eerst even inloggen). (Menukeuzes Leden/ALV.)
Mocht u zelf nog punten hebben die u wilt bespreken, kunt u die vóór 1 oktober 2020 mailen naar secretariaat@mbrc107club.nl

Tevens willen wij u erop wijzen dat u nog steeds foto’s kunt insturen voor de fotowedstrijd. Dit kan ook tot 1 oktober. U kunt de foto’s sturen naar fotos@mbrc107club.nl Tijdens de ALV zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Insturen foto's voor de wedstrijd

Zoals u in het bericht hieronder kunt lezen, hebben we dit jaar een foto wedstrijd. U kunt uw foto('s) sturen naar emailadres fotos@mbrc107club.nl.
Heeft u meerdere foto's en worden de bijlagen daardoor erg groot, dan kunt u uw foto's opsturen via www.wetransfer.com. Deze mogelijkheid is gratis en werkt eenvoudig. Lees in dit document de instructie voor het versturen via wetransfer.com.

Fotowedstrijd

Voor dit jaar zijn alle activiteiten doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. Dit zou betekenen dat we dit jaar geen enkel foto album of video zouden hebben. Nu er weer wat meer bewegingsvrijheid gaat komen ga je vast nog wel een mooie tocht maken. Het zou leuk zijn als je een aantal mooie foto’s of een video instuurt van jouw 107 zodat we deze op de site kunnen zetten.

We gaan hier ook een wedstrijd aan verbinden. Wie maakt de mooiste foto(-rapportage) of video van zijn 107? Misschien heb je al een heel mooie foto/video liggen waar jouw 107 super goed op staat. Maar het is niet de bedoeling dat je een ‘oude’ foto/video inlevert. Daarom kun je via deze link een afbeelding van een ‘schildje’ openen. Print dit uit en plak deze zichtbaar op je 107 voor de foto’s/video. Bijv. met plakband even voor op je gril plakken, of onder je ruitenwisser zetten.

Je kunt de foto’s/video inleveren tot twee weken vóór de Algemene Leden Vergadering. Wanneer de ALV in het najaar precies wordt gehouden, dat wordt later nog bekend gemaakt. Ook gaan we nog kijken of we de beste foto/video door de leden kunnen laten kiezen of anders dat het bestuur de winnende foto/video kiest. Tijdens de ALV zal de winnaar van de wedstrijd bekend worden gemaakt. De winnaar krijgt zijn winnende foto als aquarel op canvas. Indien een video wint, dan mag de winnaar een foto van zijn 107 inleveren die dan op canvas wordt afgedrukt.

Het bestuur.

Classic Magazine vertraagd

Vanuit Stuttgart ontvingen wij het bericht dat i.v.m. de corona pandemie de uitgave van Mercedes-Benz Classic Magazine 01/2020 naar verwachting wordt uitgesteld tot medio juni 2020. Mocht er nog iets veranderen aan deze uitgiftedatum dan worden jullie zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Alle routes vorige jaren beschikbaar op de site

Nu dit jaar alle evenementen niet door gaan en u misschien later dit jaar toch nog een rit wilt maken is het goed om te weten dat al het beschikbare materiaal van de routes van voorafgaande jaren zijn bijgewerkt op onze site.

De routes staan op een pagina in het besloten ledendeel; eerst even inloggen dus. Ga direct naar de pagina met clubritten door hierop te klikken. Er zijn over de jaren in alle streken routes uitgezet, dus er is er vast een bij u in de buurt.
Of misschien wilt u wat verder weg. Kijk dan eerst eens op onze pagina's met de foto albums (klik hier) en/of video's (klik hier) om te beoordelen of het de moeite waard is. In de meeste gevallen zal het dit zeker zijn!

Veel rijplezier met uw volgende tourrit.

Bericht van het bestuur: corona update

Beste leden,

Onze premier heeft dinsdagavond weer gesproken en het was te verwachten dat grote evenementen in ieder geval tot aan september moeten worden afgeblazen. Onze clubevenementen met gemiddeld rond de 60-80 deelnemers vallen daar helaas ook onder.

Omdat het nog niet zeker is of we vanaf september wél weer evenementen mogen organiseren, hebben we als bestuur besloten om alle evenementen van dit jaar te verplaatsen naar 2021. We streven ernaar om de ALV nog wel te laten plaatsvinden in oktober of november. Dit zal dan zonder rit zijn en wellicht ook alleen met 1 persoon per lidmaatschap, om het aantal mensen te beperken. Maar daarover zullen wij u in de loop van het jaar verder berichten, zodra daar meer duidelijkheid over komt vanuit de overheid.

Het is moeilijk om met deze regels een clubgevoel te behouden, want contactmomenten zijn belangrijk voor een club en zonder de toerritten en Sleuteldagen wordt dat een stuk moeilijker. Misschien heeft u ideeën voor alternatieve contactmomenten om het clubgevoel een beetje levend te houden. Wij horen graag van u. Hou in ieder geval onze facebookpagina in de gaten om op die manier nog op de hoogte te blijven wat er speelt bij andere leden van de club of SL-liefhebbers in het algemeen.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat veel ritten uit voorgaande jaren op onze website te downloaden zijn. U kunt dan zelf deze prachtige ritten (nogmaals) gaan rijden. Want samen (leden uit hetzelfde huishouden) in de auto zitten mag gelukkig nog steeds. Log in op de website, ga naar ‘Leden’ en ‘Clubritten’. Hier vindt u de routeboeken en de tomtom- en garmin-bestanden.

Uw gezondheid is het belangrijkste, dus zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen. Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Bericht van het bestuur

Beste leden,

Allereerst hopen wij van harte dat u en uw naasten nog gezond zijn en dit ook blijven. Wij willen uiteraard het liefst dat alle evenementen gewoon door kunnen gaan, want er zit heel veel tijd en energie van de leden in om mooie ritten voor ons allen uit te zetten. Maar helaas moeten wij anders berichten.

Wij volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid en het RIVM op en dat betekent dat er voorlopig geen evenementen georganiseerd kunnen worden. Wij weten uiteraard ook niet hoe lang deze maatregelen nog gaat duren, maar voor nu hebben wij, in het belang van de gezondheid van iedereen, het volgende besloten:

Alle evenementen tot en met mei worden uitgesteld tot nader order. Wellicht kan het hele programma van dit jaar niet doorgaan en kunnen wij alle evenementen één op één overzetten naar 2021. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en het positief benaderen. Wij hopen vanaf juni de rest van ons programma zoals gepland te kunnen laten doorgaan, daar houden we u natuurlijk van op de hoogte via email en op de website.

De ALV zal in ieder geval dit jaar nog plaats vinden, de financiële stukken zullen binnenkort op de website worden gezet, zodat u deze alvast kunt inzien.

Voor nu: zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen. Hopelijk zien we u spoedig weer terug om samen van onze prachtige bolides te genieten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Sleutel/Taxatiedag 4 april gecanceld

Beste leden,

Onderstaand bericht ontvingen we vandaag van Mercedes-Benzdealer Wüst in Dordrecht over onze SLeutel/Taxatiedag van 4 april.

"In het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus moeten ook wij onze verantwoording nemen en helaas jullie bezoek (taxatiedag) met de 107club op 4 april in onze vestiging in Dordrecht annuleren.

Uiteraard zijn jullie op een ander tijdstip later in het jaar, in overleg, van harte welkom."

Dit is heel begrijpelijk en we hopen dan ook dat we snel weer bij Wüst in Dordrecht terecht kunnen. Het is wel van belang om de datum van je taxatie te controleren en eventueel de geldigheidsdatum te verlengen. Dit moet je even navragen bij je verzekeraar. Ik heb bijvoorbeeld bij Kuiper verzekeringen drie maanden verlenging gekregen, maar je moet zelf bellen of een e-mail sturen naar je eigen verzekeraar om het te regelen. Dat kunnen wij niet centraal regelen voor jullie. Dat geeft je extra tijd om te wachten op een nieuwe SLeutel/Taxatiedag of eventueel zelf bij Jack van der Hoek langs te rijden en bij hem tegen het speciale clubtarief een taxatie te laten uitvoeren. Zijn gegevens vind je op de volgende website; http://classics-taxatie.nl/

We houden je op de hoogte, zodra er een nieuwe datum bekend is.

Met vriendelijke groet,

Vincent Breur
techniek@mbrc107club.nl

Aanmelding voor Stuttgart reis geopend

Aanmelden:
Het aanmelden gaat hetzelfde als aanmelden voor een rit of sleuteldag via onze website. Kies voor de activiteit “Stuttgart reis”. Het programma was in de vooraankondiging al vermeld. Deze informatie staat ook hieronder op deze pagina.

Deelnemen:
De MB R/C Club is niet aansprakelijk voor schade en dergelijke tijdens de reis. U dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het spreekt ook voor zich dat de auto in behoorlijke staat dient te zijn.

Betaling:
Enige tijd na aanmelding, zullen de deelnemers een email toegestuurd krijgen met daarin een link voor de betaling.

Aantal deelnemers:
Voor deze reis kunnen maximaal 20 equipes mee, dus wees er snel bij.
Voor de volledigheid moeten wij erbij vermelden dat er ook een minimum aantal geldt van 15 equipes om deze reis door te laten gaan. Wanneer we dat aantal niet halen, zult u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.
Wanneer er meer dan 20 aanmeldingen komen, dan geldt de volgorde van aanmelden. De aanmeldingen boven de 20 worden in volgorde van aanmelden op een wachtlijst geplaatst; hiervan krijg je dan zo snel mogelijk bericht. Vervolgens zal ook de aanmeldtekst gewijzigd worden in “Wachtlijst Stuttgart reis”; je krijgt dan geen bericht meer dat je op de wachtlijst staat.

Wacht dus niet langer en ga naar de website om u aan te melden voor deze fantastisch mooie reis.

Heeft u nog vragen, kunt u deze mailen naar secretariaat@mbrc107club.nl

Sleutel/Taxatiedag op 4 april in Dordrecht

Na deze kwakkelwinter wordt het eindelijk weer tijd om onze cabrio’s en coupés onder de hoes vandaan te halen, de accudruppelaars af te koppelen en de bandenspanning te verlagen om weer te gaan toeren.
We kunnen helaas niet meer terecht bij Hans en dat is zeer spijtig. Veel leden hebben Hans de afgelopen tijd nog bezocht om enkele onderdelen te kunnen scoren, maar het blijft natuurlijk eeuwig zonde dat zo’n voorraad onderdelen wat door hem in de afgelopen 15 jaren is opgebouwd nu zal verdwijnen. Hij heeft er alleen al voor gezorgd dat ongeveer 600! auto’s zijn gedemonteerd en in onderdelen zijn verkocht en hij had het graag nog twintig jaar gedaan, maar dat laat zijn gezondheid helaas niet toe.

We hebben een heel mooi alternatief gevonden bij Mercedes-Benzdealer Wüst in Dordrecht. Wij kunnen hier gebruik maken van een brug, maar het is niet de bedoeling dat hier uitgebreid gesleuteld gaat worden. We kunnen wel kleine dingen aanpakken, die we normaal ook op een parkeerplaats kunnen behandelen, maar het is vandaag voornamelijk een taxatiedag. Veel leden hebben drie jaar geleden hun auto laten taxeren door Jack van der Hoek en zij moeten dit jaar voor 8 april hun auto opnieuw laten taxeren. Jack van der Hoek zal deze dag weer aanwezig zijn voor taxatie van uw voertuig.

Waarom uw oldtimer laten taxeren?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw oldtimer zou willen laten taxeren.
Een van de meest voorkomende redenen is dat u een taxatie nodig heeft om een WA-beperkt-casco of WA-casco (All Risk) oldtimerverzekering af te sluiten. Tijdens de geldigheid van het taxatierapport (dit is meestal 3 jaar), keert de verzekeringsmaatschappij bij diefstal of total-loss de getaxeerde waarde uit. Dit gebeurt obv artikel 7:960 BW (een vervanger van het oude artikel 275 wvk).
Strekking van dit artikel is dat als u uw voertuig vooraf heeft laten taxeren, u er zeker van kunt zijn dat u de getaxeerde waarde ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Een andere redenen om uw oldtimer te laten taxeren kan zijn ivm met de aan- of verkoop van een voertuig. Zo weet de koper of verkoper of de prijs in overeenstemming is met het aangebodene en welke gebreken er eventueel zijn.

De prijs voor een FEHAC goedgekeurd rapport zal slechts € 85,- bedragen. Wilt u ook een geprinte versie ontvangen dan komt er 5,- extra bij. Voor meer informatie over taxateur Jack van der Hoek, zie onze clubsite http://www.mb107sl-club.nl/ en klik op de knop “Club Voordeel “. Voorwaarde voor deze lage taxatieprijs is wel dat er deze dag minimaal 5 auto’s getaxeerd worden. Reageer aub door je officieel aan te melden via onze website voor de SLeuteldag en vermeld bij opmerkingen “taxatie”.

De SLeuteldag zelf is inmiddels bij iedereen wel bekend. Je hoeft niet te SLeutelen, want voor een gezellig praatje of juist meekijken bij anderen ben je uiteraard ook van harte welkom. Wil je weten wat een SLeuteldag inhoudt, kijk dan eens op onze website onder activiteiten naar de foto’s van de voorgaande SLeuteldagen.

Tot 4 april

Vincent Breur
techniek@mbrc107club.nl

Vooraankondiging Zesdaagse tour Mercedes-Benz fabriek

Dit jaar hebben 2 leden van onze club, Ate Ludwig en Ben Bom, een geweldig mooie, zesdaagse reis naar Duitsland voor ons uitgezet, met daarin onder andere een bezoek aan de fabriek in Sindelfingen. Verderop in deze email volgt een overzicht van de reis.

Maar let op: dit is nog geen uitnodiging, je kunt je dus nog niet aanmelden. Binnenkort ontvangen alle leden een email waarin wordt vermeld wanneer de inschrijving voor deze prachtige rit wordt geopend. Hou je email dus goed in de gaten. Aanmelding gaat hetzelfde als aanmelden voor een rit of technische dag, gewoon via onze website. Er is plek voor 17 equipes (2 personen per equipe). Wanneer er meer dan 17 equipes aanmelden, zal een wachtlijst worden aangelegd. En bij heel veel animo, zal er worden bekeken of deze reis volgend jaar herhaald kan worden.

De reis is gepland van vrijdag 11 tot en met woensdag 16 september 2020. Deze keer niet met een touringcar, maar met onze eigen R/C107 !

We gaan het volgende ondernemen:
- Bezoek aan Technik Museum Sinsheim
- Bezoek aan het Mercedes-Benz museum in Stuttgart
- Fabrieksbezoek Sindelfingen (hier wordt de S-klasse en Maybach gemaakt)
- Bezoek aan Motorworld Stuttgart
- Tour over een deel van de Bertha Benz-route
- Bezoek aan het Dr. Carl Benz museum in Ladenburg

Het programma per dag:
Vrijdag rijden we met de eigen R/C 107 naar het verzamelpunt en genieten daar van een lunch. Daarna rijden we via een uitgezette route binnendoor naar Sinsheim.

Zaterdag bezoeken we het museum en lunchen daar ook. We rijden vervolgens verder via een uitgezette route, binnendoor naar een hotel aan de Ebnisee.

Zondag hebben we voor de liefhebbers een korte rit naar het Mercedes-Benz museum in Stuttgart. Voor diegene die zelf wat willen ondernemen, kan dat die dag ook.

Maandagochtend bezoeken we de fabrieken in Sindelfingen. In de middag gaan we naar Motorworld Stuttgart.

Dinsdag rijden we binnendoor naar Pforzheim, waar de Bertha Benz route begint. Deze gaan we volgen en op de route zullen we op een fantastische plek lunchen. Op deze route ligt ook het oudste tankstation (apotheek) ter wereld. We rijden door voor een bezoek aan het Dr. Carl Benz museum met rondleiding.

Woensdag hebben we een mooie rit richting huis, waar we besluiten met een warme lunch.

Dit alles bieden we aan voor € 585,- p.p. , gebaseerd op equipes van 2 personen (2 persoons kamers). In deze prijs is begrepen:
- Alle overnachtingen in een hotel met ontbijt
- Parkeren van de auto bij de hotels
- Wifi
- Lunch op vrijdag, zaterdag, dinsdag en woensdag.
- 3-gangen diner op alle dagen inclusief 1 of 2 drankjes (bier/huiswijn fris)
- Bier, huiswijn, fris, koffie en thee op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag avond in het hotel.
- Toegang tot museum Sinsheim, fabrieksbezoek Sindelfingen en Dr. Carl Benz museum. (Mercedesmuseum is gratis op vertoon lidmaatschapskaart)
- Lunch op zondag en maandag is voor eigen rekening

Kortom een bijna “all inclusive” unieke verzorgde reis met het thema Mercedes-Benz.

Presentatie Millers Oils

Beste leden,

Op zaterdag 14 Maart houdt Millers Oils een presentatie over de schadelijkheid van ethanol in benzines aan onze klassieke bolides in het mooie West-Brabant. We beginnen bij de ontvangst om 13.30 uur met koffie en koek en daarna volgt een presentatie van ongeveer anderhalf uur.

Tevens kunnen de deelnemers deze middag tegen korting artikelen van Millers Oils aanschaffen, maar voor diegenen die niet aanwezig (kunnen) zijn, volgt er ook nog een éénmalige kortingsbon/code later via onze website of e-mail. De kosten van deze dag worden betaald door de club en het maximum aantal deelnemers is 40 personen. Bij meer dan 40 aanmeldingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. In dat geval krijgt u hierover bericht of wordt dit opgenomen in de activiteit omschrijving.

Geef je op via onze website.

Tot zaterdag 14 maart.

Met vriendelijke groet,

Vincent Breur
techniek@mbrc107club.nl

VOLGEBOEKT! Zaterdag 29 februari bezichtiging Mercedes-Benz collectie

Beste leden,

Wij zijn uitgenodigd om in de omgeving van Aalsmeer een hele mooie Mercedes-Benz collectie van een ware liefhebber te komen bekijken. (even voor de goede orde, dit is niet bij Nico Ockhuisen) Hij heeft ongeveer 30 Mercedes-Benz oldtimers, waaronder bijvoorbeeld alle vier de types Adenauer (A,B,C en D) staan, maar ook een 300SL en een 280SLC van ons type en nog veel meer.

We zijn welkom van 13.00-15.00 uur en we beginnen deze middag met een kop koffie met koek en daarna hebben we alle tijd om de sterren te bekijken en natuurlijk vragen te stellen aan de eigenaar van het mooie erfgoed.

Deelname is gratis en er geldt een maximum van 25 deelnemers. In verband met dit lage aantal deelnemers zijn er geen introducees mogelijk deze dag.

U kunt zich opgeven via de aanmelding op onze website. Indien er 25 aanmeldingen zijn, dan worden alle volgende aanmeldingen op een reservelijst geplaatst. U krijgt dan hiervan bericht.

Tot 29 februari !

Met vriendelijke groet,

Vincent Breur
techniek@mbrc107club.nl

Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie

Zoals eerder al aangekondigd, organiseert de MBAC en MBCN een nieuwjaarsreceptie. Door het volgen van deze link wordt de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie geopend en vindt u alle informatie over de locatie en de tijd.

U kunt zich aanmelden via onze website, op dezelfde manier als voor ritten en andere evenementen.
De aanmelding sluit op zaterdag 4 januari (einde dag). Hierna is het niet meer mogelijk om u aan te melden.
De kosten voor onze leden worden door de MB R/C 107 Club betaald; per lidnummer betaalt de club de kosten voor 2 personen, indien u met meer personen komt, wordt er € 5,- per extra persoon berekend.
Wanneer u zich heeft aangemeld maar toch niet komt opdagen, krijgt onze club hier wel de kosten voor doorberekend van de MBAC, dus wij vragen u dringend om hier rekening mee te houden.

Verder vragen wij ook weer vrijwilligers om te helpen bij de ontvangst van de deelnemers, het serveren van borrelhapjes en het opruimen na afloop. U kunt zich hiervoor opgeven via secretariaat@mbrc107club.nl

Wij hopen samen met u het glas te heffen en te toasten op een mooi 2020 !

Het bestuur

Overzicht ritten in 2020

De volgende ritten staan voor 2020 op de agenda:
- Zondag 19 april: ALV, organisator Marcel Stevens, provincie/plaats Brabant/Breda
- Zondag 24 mei: organisator Tom Soeters, provincie/plaats Zeeland/Zierikzee
- Zaterdag 27 juni: museumrit, organisator Gerd Beier, provincie/plaats Limburg/Simpelveld
- Zondag 26 juli: organisator Geert Liewes, provincie/plaats Groningen/Westerwolde
- Zondag 30 augistus: Molenrit, organisator Bram Peters, plaats Schiedam
- Zondag 4 oktober: organisator Matthijs Theunissen, plaats Goch (Kleverland)
De agenda van de sleuteldagen en technische dagen volgen later.

Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2020

De MBAC organiseert ook dit jaar weer een nieuwjaarsreceptie. Helaas is deze receptie dit jaar niet meer op het (inmiddels oude) hoofdkantoor van Mercedes-Benz Cars Nederland in Utrecht, maar op een locatie in Nieuwegein. Meer informatie volgt nog, maar houd de datum 11 januari alvast vrij in uw agenda! Het wordt vast net zo'n leuke bijeenkomst als voorgaande jaren.

Contributie 2020

Sinds enkele jaren bent u gewend de contributie voor het nieuwe jaar te voldoen via onze website en iDeal. De betaling via iDeal maakt voor u de betaling eenvoudig en voor ons betekent dit een volledig automatische afhandeling in onze ledenadministratie.

Op 6 november is een mail verstuurd met het verzoek om de contributie voor 2020 te voldoen. In deze email is een link geplaatst naar de pagina’s op onze website om de betaling uit te voeren via iDeal. Door deze link in de email kan het gebeuren dat door uw beveiligingsinstellingen de email in uw postvak ’Ongewenste berichten’ (of ’Spam’) terecht komt. Indien u de mail niet ontvangen hebt, check dan eerst uw postvak ’Ongewenste berichten’. Omstreeks eind november of begin december wordt een herinneringsmail gestuurd. Ontvangt u geen mail, neem dan contact op met de webmaster.

De contributie voor 2020 is net als vorig jaar € 52,50 bij betaling voor 31 december 2019. Na 31 december vervalt de korting en betaalt u € 62,50. Indien u zelf niet via internet kunt betalen, verzoek dan een familielid of vriend(in) de betaling voor u te doen.

Verder willen wij u erop wijzen dat wij verplicht zijn de AVG regels op te volgen. Deze wetgeving verplicht ons onder andere om aan u toestemming te vragen om uw persoonsgegevens, welke u heeft ingevoerd toen u lid werd van onze club, te bewaren en verwerken. Bij het overmaken van de contributie via Ideal zal u gevraagd worden om een vinkje te plaatsen bij de vraag of wij uw persoonsgegevens mogen bewaren en verwerken. Alleen wanneer u hier een vinkje plaatst, kunt u verder naar de betaling. Wat de AVG regels precies inhouden, kunt u op de website lezen met behulp van een link die ook in dezelfde mail is opgenomen. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ledenadministratie@mbrc107club.nl

Archief

Bent u op zoek naar een oud bericht?
Kijk in ons Archief